Zapytanie z dnia 19/01/2024

2401_T01_DLY_01 Flow Cytometry

 • W związku z realizacją projektu rozwoju kandydata na lek o tytule „Development of first-in-class antibody therapy for treatment of the ultra-rare LABD indication as well as for pulmonary and autoimmune diseases with IgA mediated pathology, using Companion Diagnostics (CDx) patient stratification for treatment with the JJP-1212″ w ramach konkursu Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, organizowanego przez Agencję Badań Medycznych, ogłaszamy zapytanie ofertowe na usługę Opracowania i walidację metody analitycznej pomiaru obsadzenia receptora CD89 przez JJP-1212 w próbkach krwi ludzkiej oraz określenie obsadzenia CD89 w próbkach krwi pobranych w ramach badania klinicznego JJP-1212-01-01.
 • Szczegóły zapytania zostaną przekazane każdorazowo po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, w terminie 2 dni, lub po zgłoszeniu się podmiotu z aktywną umową o zachowaniu poufności. Wzór umowy do pobrania LINK.
 • Termin składania ofert: poniedziałek, 29 stycznia 2024 roku.
 • Termin składania ofert został wydłużony do: środa, 31 stycznia 2024
 • Termin składania ofert został wydłużony do: piątek, 2 lutego 2024
 • Pytania i kontakt w związku z zapytaniem proszę kierować na adres: 

Otrzymane pytania dotyczące specyfikacji zamówienia:

 1. Can you provide study item labeled with Fluorochrome for detecting free receptors?
  Odpowiedź:
  Yes, we can provide fluorochrome.
 2. Have you identified noncompeting anti-CD89 Ab for measuring total receptors or do you expect total receptors to be measured after anti-IgG4 staining on WB fully saturated with JJP-1212 (provided by the Sponsor)? 
  Odpowiedź:
  We can provide noncompeting anti-CD89 Ab