Tworzenie oryginalnych, nowatorskich leków biologicznych

JJP Biologics jest przedsiębiorstwem biotechnologicznym, opracowującym oryginalne, nowatorskie leki biologiczne w obszarze medycyny spersonalizowanej. Jesteśmy częścią dynamicznie rozwijającego się sektora biotechnologicznego w Polsce.

Na czele naszej firmy stoją jedne z najbardziej znaczących postaci w tej branży, a wspiera je rodzina Staraków.

Kim jesteśmy

Z myślą o celowanej strategii leczenia opracowujemy oryginalne, nowatorskie leki biologiczne, dla których dostępne są metody diagnostyki towarzyszącej.
available leveraging our core R&D expertise to advance science. 

Nasze działania zmierzają nie tylko do optymalizacji farmakoterapii jako takiej – działamy także na rzecz poprawy jakości życia pacjenta, edukacji związanej z rozwojem terapii personalizowanych oraz optymalizacji opieki zdrowotnej.

Integralna część polskiej branży biotechnologii

W ciągu ostatniego dziesięciolecia w Polsce powstał niemal od zera sektor biotechnologiczny. Dzięki konsekwentnemu inwestowaniu nie tylko w laboratoria czy linie produkcyjne, ale także w know-how, sektor ten przyczynił się do wzrostu liczby miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych kadr, a także do rozwoju współpracy pomiędzy światem nauki a przemysłem farmaceutycznym.

JJP Biologics jest nowym członkiem tej dynamicznie rozwijającej się branży, kierowanym przez specjalistów z wiodących światowych firm farmaceutycznych. Spółka współpracuje z wieloma uniwersytetami oraz firmami farmaceutycznymi i wspiera innowacyjne kierunki badań.

Jesteśmy jedną z nielicznych firm opracowujących oryginalne, nowatorskie leki biologiczne. Prace prowadzone nad tymi lekami indukują nowe kierunki badań naukowych, co w efekcie zwiększa dostęp pacjentów do nowych terapii.

 

Współpraca

Aby wyniki naszych działań cechowała wysoka skuteczność, współpracujemy z naukowcami reprezentującymi różne specjalizacje, ekspertami klinicznymi, pracownikami służby zdrowia, ale również przedstawicielami administracji publicznej i innymi interesariuszami. Dzięki temu nasze wysiłki koncentrują się na celach, które są istotne zarówno dla systemu opieki zdrowotnej, jak i dla pacjenta.

Innowacje

Badania i innowacje stanowią podstawy naszej działalności. Promujemy nowatorskie rozwiązania, dzięki którym definiujemy nowe metody leczenia wielu jednostek chorobowych. Skupiamy się na odkrywaniu, rozwijaniu i dostarczaniu leków w obszarach terapeutycznych, w których posiadamy fachową wiedzę. Należą do nich głównie choroby autoimmunologiczne oraz onkologia.

Prace w toku i portfolio

Opracowujemy oryginalne, nowatorskie leki biologiczne, dla których dostępne są metody diagnostyki towarzyszącej, umożliwiające personalizację terapii.

Diagnostyka towarzysząca obejmuje w tym wypadku stosowanie testów diagnostycznych, które pozwalają na weryfikację możliwości przeprowadzenia skutecznej terapii u określonego pacjenta. Testy te wykrywają obecność biomarkerów powiązanych z przebiegiem określonej jednostki chorobowej.

Celem JJP Biologics jest doprowadzenie naszych projektów do etapu badań klinicznych. Podmioty zainteresowane naszymi programami zapraszamy do kontaktu.

 

Kadra zarządzająca

Dążenie do doskonałości w JJP Biologics zaczyna się na najwyższym szczeblu organizacji. Nasza kadra zarządzająca to dziesięciolecia doświadczenia w zakresie opracowywania, produkcji i komercjalizacji leków biologicznych. Stanowią one solidne podstawy rozwoju nowatorskich projektów JJP Biologics. Nasz międzynarodowy zespół zarządzający wnosi zarówno wiedzę, jak i pasję do każdego projektu.

Dr Louis Boon — Chief Scientific Officer (CSO), Członek Zarządu

Louis jest CSO i Członkiem Zarządu JJP Biologics. Uzyskał stopień doktora biochemii na Uniwersytecie w Amsterdamie. Jest założycielem kilku przedsiębiorstw ukierunkowanych na generowane i rozwój terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych, głównie w leczeniu nowotworów i stanów zapalnych. W 2003 r. był jednym z założycieli Bioceros BV (obecnie Polpharma Biologics Utrecht), gdzie aktualnie zajmuje stanowisko Głównego Doradcy Naukowego. Ponadto pełnił funkcję CSO w MacroZyme BV, 4AZA Bioscience NV i FF Pharma oraz Wiceprezesa ds. Badań Przedklinicznych w PanGenetics BV i Tanox. Jest autorem ponad 325 publikacji z zakresu biotechnologii w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych. Jest również autorem ponad 20 zgłoszeń patentowych.

Paweł Szczepański — Chief Operations Officer (COO), Członek Zarządu

Paweł jest COO i Członkiem Zarządu JJP Biologics. Od 2014 r. jest zaangażowany w rozwój leków biologicznych jako Członek Rady Nadzorczej Polpharma Biologics SA w Warszawie, sprawuje równocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej firmy Herbapol Lublin. Paweł zdobywa doświadczenie w przemyśle farmaceutycznym od 2010 r. Na przestrzeni lat odpowiadał za doradztwo strategiczne, badania rynku farmaceutycznego oraz zarządzanie projektami, pełniąc wiele funkcji, w tym Dyrektora Biura Projektów Korporacyjnych w Polpharma S.A. Przez sześć lat zajmował się bankowością inwestycyjną oraz konsultingiem w Portugalii oraz w Polsce. Posiada tytuł magistra prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz magistra ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Naukowy Komitet Doradczy

Komitet doradczy JJP Biologics dysponuje wiedzą fachową i międzynarodowym doświadczeniem w zakresie rozwoju nowatorskich leków biologicznych.

Dr Joerg Windisch

Joerg posiada ponad 25 lat doświadczenia w rozwoju, wytwarzaniu, licencjonowaniu oraz wprowadzaniu na rynek terapii biologicznych. Obecnie pełni funkcję CEO w Polpharma Biologics Group. Wniósł znaczący wkład w utworzenie i rozwój Polpharma Biologics SA oraz opracowanie wiodących produktów firmy. Przed dołączeniem do Polpharma Biologics SA pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego w Affimed, spółce biotechnologicznej notowanej na NASDAQ, która opracowuje oryginalne terapeutyczne przeciwciała monoklonalne stosowane w terapii chorób nowotworowych. Wcześniej pracował prawie 20 lat w Novartis/Sandoz, gdzie ostatnią pełnioną przez niego funkcją było stanowisko CSO Sandoz Biopharmaceuticals. Odegrał kluczową rolę w opracowaniu pierwszych leków biopodobnych zatwierdzonych w Europie oraz Stanach Zjednoczonych.

Prof. Marjolein van Egmond

Marjolein jest obecnie profesorem w ośrodku Amsterdam UMC, VU University Medical Center. Specjalizuje się w onkologii i badaniach nad stanami zapalnymi. Jej laboratorium bada aktywację przeciwciał nieswoistych, szpikowych komórek układu odpornościowego, makrofagów i neutrofili, z naciskiem na zrozumienie roli immunoglobuliny A (IgA) w fizjologii i patologii. Badania prowadzone przez jej grupę koncentrują się w szczególności na wpływie nieprawidłowych reakcji przeciwciał na przewlekłe stany zapalne oraz indukowanie reakcji autoimmunologicznych. Podejmuje również tematykę leczenia nowotworów za pomocą przeciwciał monoklonalnych. Marjolein, której badania w dużym stopniu przekładają się na zastosowania praktyczne, jest pracownikiem Wydziału Chirurgii a także Wydziału Biologii Molekularnej i Immunologii. Interdyscyplinarne podejście do pracy naukowej umożliwia jej powiązanie fazy badań przedklinicznych z celami osadzonymi stricte w podejściu klinicznym. Jest autorką ponad 100 publikacji z zakresu immunologii w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych.

Prof. Wiesław W. Jędrzejczak

Profesor dr hab. nauk medycznych Wiesław W. Jędrzejczak jest kierownikiem Kliniki Hematologii,Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przewodniczący Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w chorobach wewnętrznych, hematologii, onkologii klinicznej oraz transplantologii. Profesor Jędrzejczak przez wiele lat piastował stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie hematologii. Jego kariera zawodowa oraz naukowa związana jest w głównej mierze z badaniami krwiotwórczych komórek macierzystych oraz cytokin.

Jest jednym z pionierów chemioterapii nowotworów w Polsce. Odkrywca pierwszej znanej medycynie jednostki chorobowej której przyczyną był wrodzony brak cytokiny (Macrophage Colony Stimulating Factor). Wraz z zespołem już w 1984 przeprowadził pierwszy w Polsce zabieg allogenicznej transplantacji szpiku. Rok później przeprowadził pierwszy przeszczep autologiczny. Od tego czasu wykonał ponad 1000 takich zabiegów. Był i nadal jest niekwestionowanym autorytetem w zakresie badań klinicznych dotyczących nowych leków stosowanych w chorobach krwi. Jest autorem ponad 300 publikacji w renomowanych czasopismach naukowych.

Subskrybuj

Subskrybuj
Otrzymuj najświeższe informacje

Zapisz się, aby regularnie otrzymywać najświeższe informacje