Tworzenie oryginalnych, nowatorskich leków biologicznych

JJP Biologics is an innovative biotechnology company developing the next generation of novel biologics in the field of personalized medicine.

Na czele naszej firmy stoją jedne z najbardziej znaczących postaci w tej branży, a wspiera je rodzina Staraków.

Kim jesteśmy

Z myślą o celowanej strategii leczenia opracowujemy oryginalne, nowatorskie leki biologiczne, dla których dostępne są metody diagnostyki towarzyszącej.
available leveraging our core R&D expertise to advance science. 

Nasze działania zmierzają nie tylko do optymalizacji farmakoterapii jako takiej – działamy także na rzecz poprawy jakości życia pacjenta, edukacji związanej z rozwojem terapii personalizowanych oraz optymalizacji opieki zdrowotnej.

Integralna część polskiej branży biotechnologii

W ciągu ostatniego dziesięciolecia w Polsce powstał niemal od zera sektor biotechnologiczny. Dzięki konsekwentnemu inwestowaniu nie tylko w laboratoria czy linie produkcyjne, ale także w know-how, sektor ten przyczynił się do wzrostu liczby miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych kadr, a także do rozwoju współpracy pomiędzy światem nauki a przemysłem farmaceutycznym.

JJP Biologics jest nowym członkiem tej dynamicznie rozwijającej się branży, kierowanym przez specjalistów z wiodących światowych firm farmaceutycznych. Spółka współpracuje z wieloma uniwersytetami oraz firmami farmaceutycznymi i wspiera innowacyjne kierunki badań.

Jesteśmy jedną z nielicznych firm opracowujących oryginalne, nowatorskie leki biologiczne. Prace prowadzone nad tymi lekami indukują nowe kierunki badań naukowych, co w efekcie zwiększa dostęp pacjentów do nowych terapii.

 

Współpraca

Aby wyniki naszych działań cechowała wysoka skuteczność, współpracujemy z naukowcami reprezentującymi różne specjalizacje, ekspertami klinicznymi, pracownikami służby zdrowia, ale również przedstawicielami administracji publicznej i innymi interesariuszami. Dzięki temu nasze wysiłki koncentrują się na celach, które są istotne zarówno dla systemu opieki zdrowotnej, jak i dla pacjenta.

Innowacje

Badania i innowacje stanowią podstawy naszej działalności. Promujemy nowatorskie rozwiązania, dzięki którym definiujemy nowe metody leczenia wielu jednostek chorobowych. Skupiamy się na odkrywaniu, rozwijaniu i dostarczaniu leków w obszarach terapeutycznych, w których posiadamy fachową wiedzę. Należą do nich głównie choroby autoimmunologiczne oraz onkologia.

Prace w toku i portfolio

Opracowujemy oryginalne, nowatorskie leki biologiczne, dla których dostępne są metody diagnostyki towarzyszącej, umożliwiające personalizację terapii.

Diagnostyka towarzysząca obejmuje w tym wypadku stosowanie testów diagnostycznych, które pozwalają na weryfikację możliwości przeprowadzenia skutecznej terapii u określonego pacjenta. Testy te wykrywają obecność biomarkerów powiązanych z przebiegiem określonej jednostki chorobowej.

Celem JJP Biologics jest doprowadzenie naszych projektów do etapu badań klinicznych. Podmioty zainteresowane naszymi programami zapraszamy do kontaktu.

 

Kadra zarządzająca

Dążenie do doskonałości w JJP Biologics zaczyna się na najwyższym szczeblu organizacji. Nasza kadra zarządzająca to dziesięciolecia doświadczenia w zakresie opracowywania, produkcji i komercjalizacji leków biologicznych. Stanowią one solidne podstawy rozwoju nowatorskich projektów JJP Biologics. Nasz międzynarodowy zespół zarządzający wnosi zarówno wiedzę, jak i pasję do każdego projektu.

Dr Louis Boon — Chief Scientific Officer (CSO), Członek Zarządu

Louis jest CSO i Członkiem Zarządu JJP Biologics. Uzyskał stopień doktora biochemii na Uniwersytecie w Amsterdamie. Jest założycielem kilku przedsiębiorstw ukierunkowanych na generowane i rozwój terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych, głównie w leczeniu nowotworów i stanów zapalnych. W 2003 r. był jednym z założycieli Bioceros BV (obecnie Polpharma Biologics Utrecht), gdzie aktualnie zajmuje stanowisko Głównego Doradcy Naukowego. Ponadto pełnił funkcję CSO w MacroZyme BV, 4AZA Bioscience NV i FF Pharma oraz Wiceprezesa ds. Badań Przedklinicznych w PanGenetics BV i Tanox. Jest autorem ponad 325 publikacji z zakresu biotechnologii w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych. Jest również autorem ponad 20 zgłoszeń patentowych.

Paweł Szczepański — Chief Operations Officer (COO), Członek Zarządu

Paweł jest COO i Członkiem Zarządu JJP Biologics. Od 2014 r. jest zaangażowany w rozwój leków biologicznych jako Członek Rady Nadzorczej Polpharma Biologics SA w Warszawie, sprawuje równocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej firmy Herbapol Lublin. Paweł zdobywa doświadczenie w przemyśle farmaceutycznym od 2010 r. Na przestrzeni lat odpowiadał za doradztwo strategiczne, badania rynku farmaceutycznego oraz zarządzanie projektami, pełniąc wiele funkcji, w tym Dyrektora Biura Projektów Korporacyjnych w Polpharma S.A. Przez sześć lat zajmował się bankowością inwestycyjną oraz konsultingiem w Portugalii oraz w Polsce. Posiada tytuł magistra prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz magistra ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Naukowy Komitet Doradczy

Komitet doradczy JJP Biologics dysponuje wiedzą fachową i międzynarodowym doświadczeniem w zakresie rozwoju nowatorskich leków biologicznych.

Dr Joerg Windisch

Joerg posiada ponad 25 lat doświadczenia w rozwoju, wytwarzaniu, licencjonowaniu oraz wprowadzaniu na rynek terapii biologicznych. Obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polpharma Biologics Group. Wniósł znaczący wkład w utworzenie i rozwój Polpharma Biologics SA oraz opracowanie wiodących produktów firmy. Przed dołączeniem do Polpharma Biologics SA pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego w Affimed, spółce biotechnologicznej notowanej na NASDAQ, która opracowuje oryginalne terapeutyczne przeciwciała monoklonalne stosowane w terapii chorób nowotworowych. Wcześniej pracował prawie 20 lat w Novartis/Sandoz, gdzie ostatnią pełnioną przez niego funkcją było stanowisko CSO Sandoz Biopharmaceuticals. Odegrał kluczową rolę w opracowaniu pierwszych leków biopodobnych zatwierdzonych w Europie oraz Stanach Zjednoczonych.

Prof. Marjolein van Egmond

Marjolein jest obecnie profesorem w ośrodku Amsterdam UMC, VU University Medical Center. Specjalizuje się w onkologii i badaniach nad stanami zapalnymi. Jej laboratorium bada aktywację przeciwciał nieswoistych, szpikowych komórek układu odpornościowego, makrofagów i neutrofili, z naciskiem na zrozumienie roli immunoglobuliny A (IgA) w fizjologii i patologii. Badania prowadzone przez jej grupę koncentrują się w szczególności na wpływie nieprawidłowych reakcji przeciwciał na przewlekłe stany zapalne oraz indukowanie reakcji autoimmunologicznych. Podejmuje również tematykę leczenia nowotworów za pomocą przeciwciał monoklonalnych. Marjolein, której badania w dużym stopniu przekładają się na zastosowania praktyczne, jest pracownikiem Wydziału Chirurgii a także Wydziału Biologii Molekularnej i Immunologii. Interdyscyplinarne podejście do pracy naukowej umożliwia jej powiązanie fazy badań przedklinicznych z celami osadzonymi stricte w podejściu klinicznym. Jest autorką ponad 100 publikacji z zakresu immunologii w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych.

Prof. Wiesław W. Jędrzejczak

Profesor dr hab. nauk medycznych Wiesław W. Jędrzejczak jest kierownikiem Kliniki Hematologii,Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przewodniczący Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w chorobach wewnętrznych, hematologii, onkologii klinicznej oraz transplantologii. Profesor Jędrzejczak przez wiele lat piastował stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie hematologii. Jego kariera zawodowa oraz naukowa związana jest w głównej mierze z badaniami krwiotwórczych komórek macierzystych oraz cytokin.

Jest jednym z pionierów chemioterapii nowotworów w Polsce. Odkrywca pierwszej znanej medycynie jednostki chorobowej której przyczyną był wrodzony brak cytokiny (Macrophage Colony Stimulating Factor). Wraz z zespołem już w 1984 przeprowadził pierwszy w Polsce zabieg allogenicznej transplantacji szpiku. Rok później przeprowadził pierwszy przeszczep autologiczny. Od tego czasu wykonał ponad 1000 takich zabiegów. Był i nadal jest niekwestionowanym autorytetem w zakresie badań klinicznych dotyczących nowych leków stosowanych w chorobach krwi. Jest autorem ponad 300 publikacji w renomowanych czasopismach naukowych.

Subskrybuj

Subskrybuj
Otrzymuj najświeższe informacje

Zapisz się, aby regularnie otrzymywać najświeższe informacje