Polityka prywatności JJP Biologics

 

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych naszych Użytkowników, Partnerów Biznesowych i ich Przedstawicieli, Gości, członków sieci kontaktów w social media, Subskrybentów naszego Newslettera oraz osób kontaktujących się z JJP Biologics.

Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak je chronimy, jakie prawa Ci przysługują i inne informacje, zgodnie z RODO .[i].

Jeżeli nie znajdziesz wszystkich poszukiwanych przez Ciebie informacji lub chcesz skorzystać z przysługującego Ci prawa RODO, skontaktuj się z nami pod adresem elektronicznym: rodo@jjpbiologics.com lub pisemnie na adres: ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa.

1. Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności, jest JJP Biologics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Spółek pod numerem: 608696, NIP: 5252652578.

2. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach, w których kontaktujesz się z nami lub korzystasz z naszych usług. Poniżej znajdziesz szczegóły dotyczące poszczególnych kategorii osób, których dane dotyczą.

2.1 Użytkownicy witryny www.jjpbiologics.com

Każdy Użytkownik, który odwiedza naszą witrynę i wyświetla treści na niej zawarte, pozostawia po sobie elektroniczny ślad. Jest to związane wyłącznie z technicznymi aspektami działania stron www, w tym funkcjonalnych plików Cookies, dzięki którym strona działa poprawnie. Dzięki funkcjonalnym plikom Cookies możemy zapamiętać Twoje preferencje dotyczące stosowania plików Cookies i nie pytać Cię o nie w przyszłości. Możemy też liczyć odwiedziny i ruch w witrynie, lecz są to informacje ogólne, statystyczne i nie dotyczą poszczególnych Użytkowników.

Nie wykorzystujemy żadnych dodatkowych mechanizmów zbierających dodatkowe informacje. Co do zasady nie mamy możliwości połączenia danych z funkcjonalnych plików Cookies z innymi danymi, które mogłyby umożliwić ustalenie tożsamości naszych Użytkowników strony www. W skrajnych przypadkach może się jednak zdarzyć, że Użytkownik, który skorzysta z innych usług zawartych w witrynie: subskrypcji Newslettera lub formularza kontaktowego, będzie możliwy do zidentyfikowania z użyciem tych dodatkowych danych.

Nie stosujemy też działań mających na celu dostosowywanie wyświetlanych treści.

Dane pozyskiwane przez funkcjonalne pliki Cookies przechowujemy wyłącznie przez czas wynikających z technicznych uwarunkowań. W sytuacji, gdyby stanowiły one dane osobowe w rozumieniu RODO, podstawą ich przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes związany ze świadczeniem usługi witryny internetowej oraz bezpieczeństwem jej działania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.2 Subskrybenci Newslettera

Witryna umożliwia pozostawienie Twojego adresu e-mail w celu zamówienia naszego Newslettera. W celu wysyłki Newslettera przetwarzamy wyłącznie adresy e-mail naszych Subskrybentów, wyłącznie w celu dostarczania Newslettera. Newsletter może zawierać informacje promocyjne, handlowe i marketingowe (zapoznaj się z warunkami świadczenia Usługi Newslettera zawartymi w ).

Każdy Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z Subskrypcji, bez podawania przyczyny. W tym celu należy napisać do nas wiadomość e-mail na adres: rodo@jjpbiologics.com lub skorzystać z opcji anulowania subskrypcji zawartej w treści otrzymanego Newslettera. rodo@jjpbiologics.com or use the unsubscribe option included in the content of the Newsletter received.

Wszyscy Subskrybenci otrzymują Newsletter o takiej samej treści. Nie stosujemy profilowania lub innych form dostosowywania przekazywanych treści.

Podstawą świadczenia usługi Newslettera naszym Subskrybentom zgodnie z jest zamówienie Newslettera na podany w zamówieniu adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a po wejściu w życie Prawa Komunikacji Elektronicznej – jego art. 393). Dane Subskrybentów (adresy e-mail) przetwarzamy do czasu rezygnacji z Subskrypcji. Następnie, historię Subskrypcji możemy przetwarzać w celach dowodowych dla organów nadzoru, nie dłużej niż przez 1 rok.

2.3 Osoby kontaktujące się za pomocą Formularza kontaktowego, poczty elektronicznej, Czatów i wiadomości w social media, poczty tradycyjnej etc.

Dane osób, które korzystają z naszego Formularza kontaktowego zawartego w witrynie, korespondują z nami poprzez pocztę tradycyjną lub elektroniczną, różnego rodzaju Czaty lub komunikatory w social media, są przez nas przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia rzeczonej korespondencji, udzielania odpowiedzi, załatwiania spraw, z którymi osoby te zgłaszają się do nas. Jeżeli zadane nam zapytanie dotyczy naszej oferty, działalności lub usług, udzielenie odpowiedzi może wymagać przekazania informacji, handlowych, promocyjnych lub marketingowych, lecz wyłącznie w zakresie zadanego nam zapytania.

Nie wykorzystujemy tak pozyskanych danych kontaktowych do celów marketingowych w przyszłości.

Historię korespondencji przechowujemy przez okres 3 lat. Jeżeli korespondencja dotyczy realizacji współpracy, reklamacji lub może skutkować potencjalnymi roszczeniami którejkolwiek ze Stron, korespondencja ta będzie przechowywana do 6 lat lub zgodnie z wymogami odrębnych przepisów prawa.

2.4 Partnerzy Biznesowi i ich Przedstawiciele

Przetwarzamy dane osobowe naszych Partnerów Biznesowych i ich Przedstawicieli: osób reprezentujących podmioty gospodarcze lub organizacje, pełnomocników, pracowników i przedstawicieli, którzy działają w imieniu i na rzecz lub z ramienia danego Przedstawiciela Biznesowego.[i] and their Representatives: persons representing business entities or organisations, agents, employees, and representatives who act on behalf of or for or on behalf of the respective Business Representative.

Dane pozyskujemy od Partnera Biznesowego lub bezpośrednio od osoby, której one dotyczą.

W zależności od zakresu i podstawy współpracy, dane Partnerów Biznesowych i ich Przedstawicieli są przetwarzane w różnym zakresie. Mogą to być:

 1. Dane reprezentantów i pełnomocników przetwarzane zgodnie z KRS, CEiDG, treść pełnomocnictwa, treść umowy, NDA (Non-disclosure Agreement – umowa o zachowaniu poufności) i innych dokumentów wymienianych pomiędzy Stronami, przetwarzane w związku z zawartą umową lub wymogami prawa;
 2. Dane zawarte w korespondencji wymienianej w związku z realizacją współpracy;
 3. Dane zawarte w dokumentacji księgowej, podatkowej;
 4. Dane zawarte w dokumentacji projektowej, procedur grantowych, reżimów zakupowych, zgodnie z odpowiednimi procedurami i wymogami prawnymi.

Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest:

 1. Dane Partnerów Biznesowych - realizacja współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub wymogi prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. przepisy prawa handlowego, cywilnego, podatkowego, księgowe;
 2. Dane Przedstawicieli – prawnie uzasadniony interes nasz oraz Partnera Biznesowego polegający na zapewnieniu bieżących kontaktów biznesowych w celu realizacji współpracy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Dane wymagane przepisami prawa w związku z reżimami zakupowymi wynikającymi z przepisów prawa lub przyznawaniem grantów – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane przetwarzamy przez czas współpracy, a następnie przez okres 6 lat w celach podatkowych, księgowych oraz dokumentowych wynikających z realizacji umowy. W przypadku projektów badawczych, grantów, szczególnych procedur zakupowych lub zamówień publicznych, okres przechowywania dokumentacji może być dłuższy. W każdym przypadku będzie to wynikało z dokumentacji dotyczącej współpracy pomiędzy Stronami.

2.5 Uczestnicy procedur zakupowych – Oferenci i ich Przedstawiciele

Poniżej opisaliśmy podstawy i zakres przetwarzania danych osobowych Oferentów[ii] i ich Przedstawicieli. W związku z przeprowadzaniem procedur zakupowych przetwarzamy też dane osobowe Oferentów i ich Przedstawicieli, z którymi obecnie nie współpracujemy, ale których dane znalazły się w ofertach składanych nam w ramach procedur zakupowych, w tym w NDA. Nasi Oferenci przekazują różny zakres swoich danych osobowych oraz swoich Przedstawicieli, w zależności od przedmiotu oferty i obowiązującej procedury zakupowej.

Dane osobowe pozyskujemy wyłącznie od Oferentów w składanych nam ofertach. Oferenci są obowiązani przestrzegać przepisów RODO, więc każdy Przedstawiciel, którego dane znajdują się w Ofercie, winien zostać poinformowany o udostępnieniu jego danych osobowych w składanej nam ofercie.

Podstawą przetwarzania danych osobowych zawartych w Ofercie jest:

 1. Dane Oferentów – niezbędność do podjęcia czynności w celu nawiązania współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. Dane Przedstawicieli – prawnie uzasadniony interes nasz oraz Oferenta w celu nawiązania współpracy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Dane wymagane przepisami prawa – jeżeli odpowiednie wymogi prawne obowiązują w stosowanym reżimie zakupowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania zakupowego, a następnie przez 3 lata w celach archiwalnych. Okres ten może być dłuższy, jeżeli wynika bezpośrednio z przepisów prawa.

2.6 Goście

Nasi Goście odwiedzający nas w naszej siedzibie podlegają weryfikacji tożsamości przeprowadzanej na recepcji i w tym celu każdy Gość musi okazać swój dokument potwierdzający tożsamość (obowiązek ten dotyczy wyłącznie okazania dokumentu, dokument nie opuszcza rąk naszego Gościa). Każdy nasz Gość jest uprzednio wpisywany na listę planowych wizyt w danym dniu, a następnie jego obecność jest odnotowywana w księdze wizyt wraz z datą oraz godziną wejścia i wyjścia.

Dane przetwarzamy wyłącznie w celu zapewnienia rzetelnej obsługi administracyjnej oraz bezpieczeństwa mienia i informacji chronionych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nie wykorzystujemy tak pozyskanych danych w innych celach. Dane wpisane dotyczące wizyt są archiwizowane przez 3 lata dla celów bezpieczeństwa.

Biurowiec, w którym mieści się nasza siedziba, jest wyposażony w monitoring wizyjny. Monitoring ten jest jednak poza naszą administracją. W sprawie monitoringu wizyjnego stosowanego w budynku należy zgłosić się do administratora budynku. 

2.7 Aktywność w social media

Jesteśmy aktywni w social media, w szczególności:

 1. prowadzimy Fanpage na LinkedIn;
 2. prowadzimy kanał na youtube.

 Zamieszczamy tam treści związane z naszą działalnością i produktami, aktualności dotyczące osiągnięć i sukcesów naszych Członków Zespołu, dzielimy się ciekawymi artykułami branżowymi autorstwa Członków naszego Zespołu lub z innych źródeł.

Członkowie Zespołu aktywnie uczestniczą w wymianie opinii w komentarzach pod naszymi postami oraz na profilach innych osób lub instytucji.

Zamieszczamy też czasami ogłoszenia o pracę do naszego Zespołu.

W związku z aktywnością w social media, mamy dostęp do danych osobowych na zasadach obowiązujących na danej platformie social media: członków naszych sieci społecznościowych: followersów, subskrybentów, osób zamieszczających komentarze lub w inny sposób aktywnych na naszych profilach, osób korzystających z komunikatorów w celu wymiany korespondencji z nami, osób, na których profilach Członkowie naszego Zespołu podejmują aktywności, które udostępniają nasze treści, oznaczają nas lub Członków naszego Zespołu lub w inny sposób wchodzą w interakcje z nami. Otrzymujemy też powiadomienia o aktywnościach osób, które obserwujemy lub które obserwują nas.

Ponadto, w związku z korzystaniem z profilu profesjonalnego na LinkedIn, mamy dostęp do narzędzi statystycznych i analitycznych udostępnianych nam przez LinkedIn. Możemy zatem otrzymać informacje o tym, kto odwiedził nasz Fanpage, jakie aktywności podejmował, jak długo przebywał na naszym Fanpage i z jakich treści korzystał. Możemy też otrzymać raporty pokazujące nam, gdzie na LinkedIn pojawiają się wzmianki o nas, jakie aktywności sa podejmowane wobec nas przez innych użytkowników LinkedIna w każdym innym miejscu platformy. LinkedIn udostępnia szeroki zakres narzędzi statystycznych i analitycznych, zgodnie z Regulaminem LinkedIna. My korzystamy wyłącznie z podstawowych funkcji pozwalających nam na śledzenie aktualności w branży, w której działamy oraz w branżach powiązanych, dostarczanie treści członkom naszej sieci społecznościowej, aktywność zawodową oraz dbałość o PR nasz oraz Członków naszego Zespołu.

Dostęp do danych osobowych z social media realizujemy wyłącznie na danej platformie social media. Nie kopiujemy danych z social media, nie zapisujemy ich w innych miejscach i nie przechowujemy na naszych nośnikach . Czasami generujemy raporty statystyczne i wykorzystujemy je poza LinkedInem, jednak zawierają one wyłącznie dane ogólne.[iii] . Occasionally, we generate statistical reports and use them outside LinkedIn, but these contain only general data.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w social media jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na podejmowaniu aktywności w społecznościach powiązanych branżowo i zawodowo oraz działań PR (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.8 Kandydaci do pracy

Czasami zamieszczamy ogłoszenia o pracę na naszej witrynie lub w social media. Wówczas dane Kandydatów do pracy zawarte w złożonych nam aplikacjach (CV, listy motywacyjne, wypełnione formularze, inne dokumenty złożone przez Kandydata) przetwarzamy wyłącznie do przeprowadzenia rekrutacji.

Ogłoszenia o pracę publikujemy na różnych portalach, m.in. na LinkedIn, pracuj.pl. Kandydat chcący złożyć ofertę może skorzystać z opcji aplikowania dostępnych na danym portalu. Wówczas otrzymamy informację o złożonej aplikacji i będziemy mieć do niej dostęp przez wybrany przez Kandydata portal.

Nie kopiujemy aplikacji Kandydatów do pracy i nie prosimy o przesyłanie aplikacji pocztą elektroniczną bezpośrednio do nas. Dopiero na zaawansowanym etapie rekrutacji możemy pobrać aplikację wybranego Kandydata / Kandydatów.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Kandydatów do pracy jest uzależniona od stanowiska i związanej z tym formy proponowanej współpracy oraz od zakresu przekazanych nam danych:

 1. Jeżeli ogłoszenie o pracę dotyczy zatrudnienia w oparciu o Kodeks pracy, podstawą przetwarzania przez nas danych Kancydatów będą przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Jeżeli zakres złożonych nam danych przekracza ten przez nas wskazany, podstawą do ich przetwarzania będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. Jeżeli ogłoszenie dotyczy współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną lub kontrakt B2B, podstawą prawną przetwarzania danych Kandydatów będzie podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy o współpracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji. Portale, na których zamieszczamy ogłoszenia o pracę, decydują o czasie dostępności aplikacji. Standardowo są to cztery miesiące, ale czas ten jest ustalany przez dany portal. Po tym czasie nie mamy dostępu do złożonych aplikacji. Jeżeli Kandydat przeszedł do zaawansowanego etapu rekrutacji i pobraliśmy jego aplikację, możemy ją przetwarzać do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie przez 1 rok.

Jeżeli złożysz swoją aplikację bez prowadzenia przez nas rekrutacji lub w trakcie procesu rekrutacyjnego wyrazisz chęć umieszczenia swojej aplikacji w naszej bazie Kandydatów do pracy, Twoje zgłoszenie będzie przetwarzane na podstawie Twojej dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przez rok, chyba, że wcześniej poinformujesz nas o cofnięciu zgody na przetwrazanie Twoich danych osobowych w bazie Kandydatów do pracy.

2.9 Skargi, sprawy sporne, obrona lub dochodzenie roszczeń

Niektóre dokumenty i informacje są archiwizowane w celu zapewnienia nam i naszym Partnerom Biznesowym bezpieczeństwa gospodarczego, na wypadek konieczności obrony lub dochodzenia roszczeń. Dotyczy to realizacji współpracy, grantów, postępowań zakupowych, ale też może dotyczyć innych spraw, np. rejstru Gości, otrzymanej przez nas korespondencji, treści aktywności w social media czy postępowania rekrutacyjnego. Podstawą przetwarzania przez nas danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeżeli w danej sprawie zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające, mediacyjne lub sądowe, potrzebne nam dokumenty i dane będą przetwarzane do zakończenia postępowania oraz upływu terminu do przedawnienia roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?

3.1 Udostępnianie danych

Udostępniamy dane osobowe wyłącznie wówczas, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa lub jest niezbędny do realizacji danej czynności. Nie udostępniamy danych osobowych, jeśli nie jest to konieczne.

Dane osobowe mogą być przez nas udostępniane:

 1. Organom nadzoru i instytucjom uprawnionym do audytów i kontroli w przypadku projektów objętych reżimem prawnym lub wymogami projektowymi określonych instytucji. Zawsze wynika to z warunków danego projektu i Partner Biznesowy jest o tym poinformowany i świadomy warunków realizacji projektu;
 2. Uprawnionym organom państwowym, w szczególności podatkowym;
 3. Kurierom i przewoźnikom pocztowym – jeżeli jesteś adresatem przesyłki i Twoje dane adresowe muszą znaleźć się na kopercie / przesyłce;
 4. Zewnętrznym audytorom, doradcom i prawnikom współpracującym z nami lub instytucjami uprawnionymi do przeprowadzenia u nas audytów lub kontroli;
 5. Naszej korporacyjnej kontroli zarządczej – dane nie są wówczas przekazywane poza grupę spółek, do której należymy.

Podmioty te są odrębnymi administratorami Twoich danych osobowych oraz sa obowiązane spełniać wszystkie wymogi RODO we własnym zakresie. Masz pełne prawo skierować zapytanie lub zrealizować swoje prawa RODO również wobec nich.

3.2 Powierzenie przetwarzania

Możemy ujawniać Twoje dane naszym usługodawcom i podwykonawcom, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te nie mogą przetwarzać ujawnianych im danych osobowych we własnych celach, a jedynie realizują zadania w naszym imieniu i na naszą rzecz. Zgodnie z RODO, mamy obowiązek nie tylko zawrzeć odpowiednią umowę z takim podmiotem, ale też zweryfikować, czy podmiot ten zapewni odpowiednia ochronę ujawnianych mu danych osobowych. Podmiotami tymi mogą być:

 1. Dostawcy usług IT oraz usług hostingowych;
 2. Portale ogłoszeniowe w zakresie, w jakim przyjmują w naszym imieniu aplikacje o pracę;
 3. Zewnętrzne wsparcie administracyjne;
 4. Zewnętrzne wsparcie ochroniarskie;
 5. Zewnętrzni konsultanci i eksperci.

3.3 Social Media

Platformy social media (spółki świadczące usługi) przetwarzają dane osobowe wszystkich użytkowników social media zgodnie z własnymi regulaminami usług oraz politykami prywatności. Ich rola względem nas może być różna: w określonym zakresie będą oni odpowiadać zupełnie niezależnie za przetwarzanie danych osobowych użytkowników social media, a czasami będą realizować określone czynności jako podmiot przetwarzający względem nas. W każdym przypadku szczegółowe informacje są zawarte w dokumentach danej platformy social media.

4. Jakie prawa RODO przysługują osobom, których dane dotyczą?

RODO przewiduje szereg praw, z których osoby, których dane dotyczą, mogą skorzystać. Na udzielenie odpowiedzi mamy maksymalnie miesiąc. W tym czasie powinniśmy zrealizować Twój wniosek lub – jeśli zachodzą wyjątkowe okoliczności, poinformować Cię o nich i o terminie, w którym wniosek zrealizujemy.

Jeśli Twój wniosek nie może być zrealizowany, ponieważ przekracza przysługujące Ci prawa RODO, również w ciągu miesiąca poinformujemy Cię o tym.

W każdym przypadku odpowiedzi udzielamy w najszybszym możliwym dla nas terminie.

Przysługujące prawa RODO to:

 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – możesz w każdej chwili cofnąć wyrażoną przez Ciebie zgodę bez podawania przyczyny. Przetwarzanie, które odbywało się przed cofnięciem przez Ciebie zgody, nadal pozostanie zgodne z prawem, ale od momentu cofnięcia zgody nie będziemy mogli dalej przetwarzać Twoich danych w tym celu;
 • Prawo do sprzeciwu – możesz złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Wówczas ponownie przeprowadzimy badanie prawnie uzasadnionych interesów i poinformujemy Cię o jego wyniku;
 • Prawo dostępu do Twoich danych – w każdej chwili masz prawo do pełnej informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii;
 • Prawo do przenoszenia danych – masz prawo zażądać, abyśmy przekazali innemu podmiotowi Twoje dane przetwarzane na podstawie wiążącej nas umowy lub zgody, otrzymane od Ciebie i przetwarzane w sposób automatyczny;
 • Prawo do sprostowania danych – jeżeli Twoje dane są nieaktualne lub nieprawidłowe, masz prawo złożyć wniosek o ich uaktualnienie lub poprawienie;
 • Prawo do usunięcia danych – jeżeli nie mamy właściwej podstawy prawnej, a mimo to przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo zażądać ich trwałego usunięcia;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych na czas wyjaśniania Twojego wniosku dotyczącego nieprawidłowości w przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub danych, które powinniśmy usunąć.
5. Inne informacje

Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne.

W przypadku, gdy przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się w celu realizacji przepisów prawa, brak podania danych osobowych może powodować niemożność wzięcia udziału w danym procesie, np. brak możliwości zawarcia umowy, udziału w procesie zakupowym lub odrzucenia oferty z powodu niespełniania wymogów, brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym lub zatrudnienia. Jeżeli podanie określonych danych osobowych jest obowiązkowe, aby wziąć udział w danym procesie, jest to odpowiednio określone.

Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec osób fizycznych.

Nie transferujemy danych osobowych do państw poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Organ nadzoru

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw, odezwij się do nas. Pomożemy Ci ustalić, z którego prawa chcesz skorzystać, aby osiągnąć zamierzony przez Ciebie cel, a jeśli będzie to możliwe, od razu udzielimy dodatkowych informacji.

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z RODO, możesz też złożyć skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 w Warszawie, infolinia: 606 950 000.

Zachęcamy Cię jednak do wcześniejszego kontaktu z nami.

 

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia …………………………………….


RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

RODO obejmuje swoim zakresem osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (jednoosobowych przedsiębiorców). A zatem, Partnerzy Biznesowi będący jednoosobowymi przedsiębiorcami, są objęci niniejszą Polityką prywtaności. Dane Partnerów Biznesowych będących osobami prawnymi, urzędami lub organizacjami nie stanowią danych osobowych i nie przysługuje im ochrona określona w RODO. Ochrona przysługuje natomiast każdemu Przedstawicielowi, jeśli jest osobą fizyczną, niezależnie od tego, czy reprezentuje osobę fizyczną, czy prawną (lub organizację).

[iii] Do Oferentów stosuje się takie same zasady, jak do Partnerów Biznesowych, opisane w indeksie ii powyżej

[vi] Wyjątek może stanowić treść korespondencji, która musi być archiwizowana lub wcielona do określonej dokumentacji lub treść aktywności, która może stanowić podstawę do obrony lub dochodzenia roszczeń. O obu przypadkach przetwarzania danych osobowych w ww. celach piszemy w innych sekcjach Polityki prywatności.