Rozwój oryginalnych, nowatorskich leków biologicznych

JJP Biologics jest polską innowacyjną firmą biotechnologiczną specjalizującą się w rozwoju oryginalnych leków biologicznych w ramach projektów własnych oraz na zasadzie partnerstwa. Prowadzone przez nas badania oraz prace rozwojowe w przyszłości poszerzą zakres nowatorskich terapii dostępnych dla pacjentów.

Nasze projekty koncentrują się na precyzyjnym doborze metod diagnostyki towarzyszącej, które umożliwiają odpowiednią stratyfikację pacjentów oraz dobór personalizowanej strategii terapeutycznej. Podejście to umożliwia wdrożenie terapii celowanej, zwiększa szanse powodzenia leczenia oraz ogranicza działania niepożądane. Wszystkie cząsteczki rozwijane w ramach prowadzonych przez nas projektów mają punkt uchwytu w obrębie układu immunologicznego.

W chwili obecnej rozwijamy równocześnie kilka projektów. Najbardziej zaawansowany z nich to humanizowane terapeutyczne przeciwciało monoklonalne - antagonista receptora CD89 oraz przeciwciało wiążące się z receptorem CD270.

Współpraca

JJP Biologics ukierunkowane jest na rozwijanie innowacyjnych metod terapii celowanej z zastosowaniem oryginalnych leków biologicznych najnowszej generacji. W związku z tym jesteśmy otwarci na współpracę z podmiotami, które prowadzą prace badawcze i rozwojowe kandydatów na nowe leki biologiczne. Potencjalnym partnerom i inwestorom oferujemy współpracę w ramach naszych aktualnych projektów. Chętnie podejmujemy ją zarówno w późnej fazie klinicznej, jak i w fazie komercjalizacji.

Kadra Zarządzająca

Kadra zarządzająca JJP Biologics posiada bogate doświadczenie we wprowadzaniu na rynek oryginalnych leków biologicznych. Jej członkowie legitymują się wieloletnim doświadczeniem biznesowym – to oni wprowadzili na rynki światowe wiele nowych leków biologicznych, w tym również pierwsze leki biopodobne. Są autorami licznych pionierskich badań poświęconych etiopatogenezie chorób autoimmunologicznych oraz nowotworowych.

Nasi inwestorzy

Firma JJP Biologics jest własnością rodziny Staraków, która zapewnia stabilne fundamenty finansowe i wsparcie biznesowe dla działalności spółki.

Jerzy Starak1

Jerzy Starak należy do czołówki polskich przedsiębiorców. Jego działalność w znaczącym stopniu przyczyniła się do rozwoju i modernizacji polskiej gospodarki. To wizjoner, któremu nie brak odwagi, determinacji i wytrwałości. Nieustannie podejmuje nowe wyzwania biznesowe i przekształca idee w doskonale prosperujące podmioty gospodarcze. Zaangażowany inwestor, mecenas sztuki, filantrop wspierający rozwój nauki oraz młode talenty. Od ponad 20 lat działalność Jerzego Staraka koncentruje się przede wszystkim na sektorze farmaceutycznym. Początkowo działalność ta obejmowała sektor leków generycznych, aby po latach doświadczeń rozszerzyć ją również na leki biopodobne.

Od ponad 20 lat działalność pana Jerzego Staraka ukierunkowana jest przede wszystkim na sektor farmaceutyczny, początkowo generyki, a następnie biopodobne.

W roku 2000 Jerzy Starak sprywatyzował spółkę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. i przekształcił ją z lokalnego przedsiębiorstwa w lidera polskiego rynku farmaceutycznego. Obecnie firma ta reprezentuje jedną z największych grup farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, dostarczającą leki generyczne oraz substancje czynne zarówno pacjentom, jak i partnerom biznesowym na całym świecie.

Dzięki sukcesom związanym z wytwarzaniem leków generycznych Jerzy Starak zainwestował w rozwój nowego sektora polskiej gospodarki, jakim jest biotechnologia. Jego wysiłki doprowadziły do powstania Polpharma Biologics SA, największej polskiej grupy biotechnologicznej, która rozwija i będzie produkować na skalę światową leki biopodobne w obiektach zaliczających się do najnowocześniejszych w Europie.

Kolejnym krokiem inwestycyjnym podjętym przez Jerzego Staraka i jego rodzinę jest przejście od pomysłu do biznesu w zakresie rozwoju oryginalnych leków biologicznych w Polsce. Takie cele realizować będzie JJP Biologics. Powstanie JJP Biologics jest efektem wieloletnich doświadczeń Inwestora w budowaniu udanych przedsięwzięć opartych na zaawansowanych kompetencjach. JJP Biologics ma potencjał i ambicje w zakresie rozwijania współpracy z polskim i zagranicznym środowiskiem naukowym oraz partnerami biznesowymi na całym świecie. Celem nadrzędnym firmy jest opracowywanie i upowszechnianie dostępu do innowacyjnych terapii celowanych prowadzonych za pomocą leków biologicznych.

Subskrybuj

Subskrybuj
Otrzymuj najświeższe informacje

Zapisz się, aby regularnie otrzymywać najświeższe informacje