Regulamin Serwisu oraz Social media jjpbiologics.com


I. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin reguluje usługi świadczone drogą elektroniczną w Sewisie www.jjpbiologics.com. jjpbiologics.com Website.
 2. Usługodawca świadczy Usługi w Serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Każdy Użytkownik jest obowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Usług i przestrzegać jego postanowień.
 4. W Regulaminie znajdują się też informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików Cookie lub innych podobnych technologii. Informacje zawarte w Regulaminie dotyczą świadczonych w Serwisie Usług.
 5. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Serwis znajduje się w Polityce prywatności Serwisu.
 6. Więcej informacji dotyczących stosowania plików Cookie im podobnych technologii znajduje się w Polityce Cookies Serwisu.

II. Definicje

W Regulaminie poniższe określenia mają następujące znaczenie:

 • Naukowiec, Naukowcy – badacze i pracownicy naukowi współpracujący z Usługodawcą
 • Polityka Cookies Serwisu – Polityka Cookies Serwisu jjpbiologics.com dostępna w stopce Serwisu
 • Polityka prywatności Serwisu – Polityka prywatności JJP Biologics dostępna w stopce Serwisu
 • Social media – Fanpage Usługodawcy prowadzony na portalu LinkedIn (www.linkedin.com), kanał Usługodawcy prowadzony na portalu youtube.com (www.youtube.com) oraz inne fanpage prowadzone przez Usługodawcę w social media, do których linki znajdują się w Serwisie
 • Serwis – witryna internetowa wraz z całą zawartością i Usługami świadczonymi pod adresem www.jjpbiologics.com oraz na wszystkich podstronach tejże witryny jjpbiologics.com and all subpages of the Website
 • Usługa, Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w Serwisie przez Usługodawcę, opisane w niniejszym Regulaminie
 • Usługodawca – JJP Biologics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Spółek pod numerem: 608696, NIP: 5252652578
 • Użytkownik – każdy, kto wchodzi na Serwis, porusza się w Serwisie, zapoznaje się z informacjami zawartymi w Serwisie lub korzysta z innych Usług świadczonych w Serwisie

III. Rozpoczęcie i zakończenie korzystania z Serwisu

 1. Serwis świadczy Usługi dostarczania treści różnego rodzaju oraz inne Usługi.
 2. Otwierając którąkolwiek ze stron, podstron Serwisu w domenie jjpbiologics.com, Użytkownik rozpoczyna korzystanie z Usług zgodnie z Regulaminem.
 3. Przy pierwszej wizycie w Serwisie Użytkownikowi wyświetla się okno z informacją o stosowaniu plików Cookie. Należy zapoznać się z informacją, aby móc rozpocząć korzystanie z Serwisu.
 4. W stopce Serwisu zawarte są linki do dokumentów Serwisu, w szczególności do Regulaminu, Polityki prywatności Serwisu oraz Polityki Cookies Serwisu. Użytkownik w dowolnym momencie, z dowolnego miejsca w Serwisie, ma nieograniczony dostęp do ww. dokumentów oraz może dowolnie skopiować ich treść.
 5. Aby zakończyć korzystanie z Serwisu, należy zamknąć wszystkie karty przeglądarki internetowej, wykorzystywanej przez Użytkownika do korzystania z Serwisu.
 6. W dalszej części Regulaminu zostały zawarte szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych Usług oraz zawarcia i rozwiązania umowy na ich świadczenie.

IV. Usługi dostępne w Serwisie oraz warunki techniczne korzystania z nich

 1. W Serwisie dostępne są następujące Usługi:
  1. Dostarczanie treści, artykułów i video
  2. Formularz kontaktowy
  3. Formularz subskrypcji Newslettera
  4. Sekcja "Napisali o nas"
  5. Wtyczki do Social media Usługodawcy.
 2. Usługi są dostępne w dwóch wersjach językowych: polskim i angielskim.
 3. Usługi są dostępne na każdym urządzeniu spełniającym poniższe warunki, np. na komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie, smartwatchu, smart TV.
 4. Aby korzystać z Serwisu, należy spełnić następujące warunki techniczne:
  1. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron www;
  2. zainstalowana przeglądarka internetowa w aktualnej wersji, np. Google Chrome Mozilla Firefox, Safari, Opera, Microsoft Edge, umożliwiająca połączenia za pomocą HTTPS i stosowanie funkcjonalnych plików Cookie;
  3. aktywne połączenie internetowe umożliwiające obustronną komunikację.
 5. Aby skorzystać z niektórych treści dostępnych w Serwisie, niezbędne jest również:
  1. skrypt do obsługi Java;
  2. możliwość korzystania z usług Adobe;
  3. akceptacja dodatkowych plików Cookie (np. do wyświetlania treści z youtube.com).
 6. Niektóre Usługi wymagają spełnienia dodatkowych warunków. Odpowiednie informacje zamieściliśmy w sekcjach dotyczących poszczególnych Usług.
 7. Rodzaj przeglądarki, systemu operacyjnego oraz ustawienia plików Cookie mogą mieć wpływ na dopstępność lub sposób wyświetlania niektórych treści. Jest to spowodowane zależnościami technicznymi funkcjonowania stron internetowych. Usługodawca nie uzależnia korzystania z poszczególnych Usług od stosowania określonej przeglądarki, systemu operacyjnego ani plików Cookie. Do korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu Usługodawca wymaga stosowania wyłącznie niezbędnych plików Cookie.

V. Usługi dostarczania treści, artykułów oraz video w Serwisie

 1. Głównym celem Serwisu jest publikacja treści dotyczących:
  1. działalności Usługodawcy,
  2. produktów Usługodawcy,
  3. bieżących projektów Usługodawcy,
  4. współpracy z Usługodawcą,
  5. projektów realizowanych we współpracy/ dofinansowaniem Agencji Badań Medycznych oraz innych projektów badawczych, naukowych lub finansowanych w ramach partnerstwa / współpracy z innymi podmiotami, zgodnie z zasadami danego projektu;
  6. Naukowców Usługodawcy i ich badań,
  7. informacji branżowych, aktualności,
  8. biogramów Kadry Zarządzającej Usługodawcy.
 2. Dostarczane w Serwisie treści mogą mieć postać:
  1. treści pisanych publikowanych w Serwisie
  2. artykułów naukowych publikowanych w Serwisie;
  3. linków do artykułów naukowych Naukowców lub innych autorów, publikowanych na innych portalach internetowych – skorzystanie z linku powoduje przekierowanie Użytkownika do serwisu innego usługodawcy, bezpośrednio do danego artykułu. Usługodawca zamieszcza w Serwisie linki do odpowiednich artykułów i treści pochodzących z innych źródeł, dochowując należytej staranności, aby linki te pochodziły wyłącznie ze sprawdzonych portali i zawierały treści, o których mowa w Serwisie. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za działania i zaniechania innych portali internetowych, w tym za działanie linków (pod warunkiem, że w Serwisie zostały zamieszczone prawidłowo) oraz za zmianę treści pod danym linkiem. Prosimy o informowanie o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu linków zamieszczonych w Serwisie;
  4. video i vlogów wyświetlanych w Serwisie – materiały video są publikowane na kanale Usługodawcy prowadzonym na platformie youtube.com i linkowane w Serwisie, aby Użytkownicy mogli zapoznać się z ich treścią bez konieczności zmiany Serwisu. Wyświetlanie treści video może wiązać się z koniecznością stosowania plików Cookie dostawcy platformy youtube.com. Jest to niezależne od Usługodawcy, Usługodawca nie ma dostępu do informacji pochodzących z plików Cookie portalu youtube.com. Jeżeli Użytkownik nie ma możliwości wyświetlania treści video lub nie wyraził zgody na stosowanie plików Cookie platformy youtube.com, nadal może korzystać z pozostałych treści zamieszczonych bezpośrednio w Serwisie.
 3. W Serwisie mogą być również zamieszczane informacje o bieżących naborach do pracy u Usługodawcy lub ofertach współpracy. Składanie aplikacji i ofert nie odbywa się w Serwisie. Każde ogłoszenie określa właściwy tryb aplikowania.

VI. Formularz kontaktowy zawarty w Serwisie

 1. Formularz kontaktowy służy do wysyłania wiadomości tekstowych do Usługodawcy bezpośrednio z Serwisu.
 2. Aby skorzystać z Usługi Formularza kontaktowego, należy posiadać aktualny adres skrzynki pcoztowej (e-mail), na który zostanie udzielona odpowiedź.
 3. W celu skorzystania z Formularza kontaktowego należy obowiązkowo podać imię, adres e-mail oraz wpisac treść wiadomości.
 4. Podane przez Użytkownika dane, w tym adres e-mail, zostaną wykorzystane wyłącznie do udzielenia odpowiedzi w zakresie wskazanym w wiadomości.
 5. Odpowiedź i ewentualna dalsza korespondencja są realizowane poprzez bezpośrednią wymianę wiadomości e-mail pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 6. Rozpoczęcie korzystania z Usługi Formularza kontaktowego następuje w momencie rozpoczęcia uzupełniania pól Formularza kontaktowego.
 7. Zakończenie korzystania z Usługi Formularza kontaktowego następuje w momencie skutecznego wysłania wiadomości lub zamknięcia karty Formularza kontaktowego.

VII. Subskrypcja Newslettera

 1. Usługodawca świadczy Usługę Newslettera dla osób, które dokonały subskrypcji.
 2. Newsletter może zawierać informacje o Usługodawcy, Naukowcach, produktach i projektach Usługodawcy, aktualności dotyczące Usługodawcy lub wiadomości branżowe.
 3. Informacje zawarte w Newsletterze mogą zawierać informacje handlowe Usługodawcy oraz innych podmiotów z branży.
 4. Aby zasubskrybować Newsletter, należy skorzystać z formularza zapisu na Newsletter zawartego w Serwisie i w tym celu podać adres e-mail, na który ma być śiwadczona Usługa Newslettera.
 5. Użytkownik może zasubskrybować Newsletter w dowolnym momencie.
 6. Wysłanie wypełnionego formularza subskrypcji Newslettera jest równoznaczne z zawarciem umowy na świadczenie Usługi Newslettera.
 7. Newsletter jest wysyłany w miarę potrzeb i oczekiwań Usługodawcy oraz Subskrybentów.
 8. Użytkownik może w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny zrezygnować z subskrypcji Newslettera, ze skutkiem od momentu rezygnacji.
 9. Aby zrezygnować z subskrypcji Newslettera, należy wysłać rezygnację w jeden z poniższych sposobów:
  1. skorzystać z opcji: "Zrezygnuj z Newslettera" / "Unsubscribe" zawartej w ostatnim Newsletterze;
  2. skorzystać z Formularza kontaktowego i w treści poinformować o rezygnacji oraz wskazać adres e-mail, którego rezygnacja dotyczy;
  3. wysłać ww. informaję o rezygnacji na adres e-mail: rodo@jjpbiologics.com.
 10. Rozwiązanie umowy na korzystanie z Usługi Newslettera następuje w momencie:
  1. zrealizowania przez Usługodawcę żądania usunięcia Użytkownika z subskrypcji Newslettera;
  2. zaprzestania świadczenia Usługi przez Usługodawcę, po odpowiednim poinformowaniu o tym Użytkownika w czasie nie krótszym niż 15 dni przed zakończeniem świadczenia Usługi.

VIII Social Media

 1. Usługodawca świadczy Usługi w wybranych przez siebie Social media:
  1. Fanpage na portalu LinkedIn;
  2. kanał na platformie youtube.com.
 2. Usługi świadczone w Social media obejmują:
  1. tworzenie sieci kontaktów w Social media;
  2. dostarczanie treści za pośrednictwem Social media, w zakresie tożsamym jak w Usłudze dostarczania treści w Serwisie;
  3. zamieszczanie i odpisywanie na komentarze Użytkowników Social media;
  4. prowadzenie korespondencji za pomocą narzędzi do wymiany korespondencji dostępnych w Social media;
  5. udostępnianie wtyczek do Social media w Serwisie, wyłącznie w zakresie ich zamieszczania w Serwisie.
 3. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług wyłącznie w ww. zakresie.
 4. Usługodawca świadczy Usługi w zakresie określonym przez danego dostawcę Social media, zgodnie z regulaminem danej platformy Social media.
 5. Niezależnie od świadczenia ww. Usług, Usługodawca jest jednocześnie użytkownikiem biznesowym Social media i korzysta z Social media jako użytkownik w zakresie określonym Regulaminem danej platformy.
 6. Niezależnie od Usługodawcy, każda platforma Social media posiada odrębny zakres usług, który może być powiązany z kontami innych użytkowników danej platformy, w tym z Usługodawcą działającym jako użytkownik. Są to usługi danej platformy i Usługodawca nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 7. Pracownicy i Naukowcy mogą posiadać własne konta użytkowników na tych samych platformach w social media, co Usługodawca. W szczególności portal LinkedIn służy do budowania relacji biznesowych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. Pracownicy i Naukowcy mogą być obecni w social media jako osoby prywatne (posiadać własne prywatne profile społecznościowe) i być aktywni jako przedstawiciele Usługodawcy. Usługodawca nie wyklucza takich działań i popiera takie inicjatywy, jednak nie ponosi odpowiedzialności za profile społecznościowe niebędące oficjalnymi profilami Usługodawcy. W razie zaistnienia jakiejkolwiek wątpliwości co do legalności, rzetelności lub prawdziwości działalności kont osobistych osób powołujących się na Usługodawcę prosimy o odpowiednie zgłoszenie bezpośrednio do Usługodawcy.

IX. Prawa własności intelektualnej Serwisu oraz dobra osobiste innych osób

 1. Wszystkie treści zawarte w Serwisie lub Social media Usługodawcy są objęte prawami własności intelektualnej Usługodawcy lub innych osób, do których korzystania Usługodawca posiada odpowiednie prawa.
 2. Wszystkie fotografie i inne materiały zawierające wizerunki osób fizycznych są chronione zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszystkie dane osobowe publikowane w Serwisie oraz w Social media są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO oraz Kodeksem Cywilnym.
 4. Zakazane jest kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek treści, materiałów, grafik, oznaczeń, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

X. Prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu i Social media

 1. Podczas korzystania z Usług Użytkownik jest obowiązany do korzystania wyłącznie z takiego adresu e-mail, do którego posiada bieżący dostęp oraz prawo posługiwania się nim w zakresie korespondencji kierowanej do Usługodawcy.
 2. Zakazane jest korzystanie z adresu e-mail, do którego Użytkownik nie ma odpowiedniego prawa, w szczególności:
  1. adresu e-mail innej osoby, w szczególności bez jej zgody i wiedzy. Korzystanie z cudzego adresu e-mail może stanowić naruszenie praw tej osoby, a nawet stanowić przestępstwo (np. przestępstwo kradzieży tożsamości);
  2. adresu e-mail, który nie może być przez Użytkownika wykorzystywany do komunikacji z Usługodawcą (np. adres e-mail służbowy, co do którego pracodawca / właściciel domeny nie wyraził zgody na jego wykorzystywanie do kontaktu z Usługodawcą).
 3. Korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Użytkownicy winni podjąć odpowiednie działania mające na celu minimalizację ryzyka podczas korzystania z Internetu na swoich urządzeniach oraz w sieci, z której korzystają (w zakresie odpowiednim do posiadanych przez Użytkownika możliwości).
 4. Użytkownicy są obowiązani do:
  1. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem;
  3. powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu naruszenie integralności Serwisu lub zakłócenie jego pracy;
  4. niepodejmowania żadnych działań mających na celu przełamanie zabezpieczeń Serwisu lub Social media;
  5. działań mogących naruszać prawa własności intelektualnej Usługodawcy lub innych osób fizycznych lub prawnych;
  6. publikacji w Serwisie lub Social media reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym;
  7. działań mogących naruszać dobra osobiste innych Użytkowników, w tym zakazane jest powielanie lub wykorzystywanie fotografii zamieszczonych w Serwisie;
  8. niezamieszczania treści obraźliwych, wulgarnych, naruszających przepisy prawa, rozpowszechniających pornografię dziecięcą lub treści terrorystyczne, rasistowskie lub dyskryminujące;
  9. niepodejmowania innych działań niezgodnych z prawem.
 5. Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o każdym zakłóceniu pracy Serwisu lub o naruszeniu postanowień Regulaminu przez innych Użytkowników.

XI. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca obowiązuje się świadczyć Usługi nieprzerwanie i zgodnie z Regulaminem.
 2. Usługodawca zastrzega sobie praw do czasowych przerw w świadczeniu Usług:
  1. planowych, spowodowanych koniecznością przeprowadzenia planowych działań konserwacyjnych i rozwojowych;
  2. technicznych, spowodowanych błędem lub awarią techniczną.
 3. Usługodawca ma prawo do wyświetlania w Serwisie komunikatów technicznych.
 4. Usługodawca ma prawo do zaprzestania świadczenia wybranych lub wszystkich Usług z ważnych przyczyn.
 5. Jeżeli zaprzestanie świadczenia dotyczy Usług, których realizacja jest w toku (np. Newsletter), zakończenie świadczenia Usług odbywa się po odpowiednim, wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników.
 6. Usługodawca ma prawo do dokonywania weryfikacji zgodności korzystania z Serwisu i Social media zgodnie z Regulaminem oraz podejmowania wszelkich działań mających na celu zapewnienie zgodności korzystania z Usług z Regulaminem.
 7. W przypadku wykrycia naruszenia postanowień Regulaminu, Usługodawca ma prawo, niezależnie od innych podjętych działań, do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika dopuszczającego się naruszenia lub co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia i odmowa świadczenia Usług w przyszłości.

XII. Reklamacje

 1. Każdy Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w zakresie dotyczącym nieprawidłowego świadczenia Usług na jego rzecz.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany statusu reklamacji na skargę w przypadku, gdy reklamacja nie dotyczy nieprawidłowości w świadczeniu Usług na rzecz Użytkownika.
 3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w ciągu 14 dni od otrzymania wszystkich wymaganych informacji.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię oraz adres e-mail Użytkownika, wskazanie Usługi, określenie i opisanie przyczyny reklamacji, określenie żądania.
 5. Jeżeli reklamacja dotyczy Social media, należy również wskazać nazwę konta Użytkownika w Social media.
 6. Reklamację można składać elektronicznie:
  1. za pośrednictwem Formularza kontaktowego;
  2. na adres e-mail: info@jjpbiologics.com info@jjpbiologics.com
 7. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 8. Od reklamacji nie przysługuje odwołanie.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje bezterminowo.
 2. Regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności:
  1. z powodu konieczności przeprowadzenia zmian technicznych mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa lub poprawy działania Serwisu;
  2. istotne zmiany w zakresie świadczenia Usług, np. dodanie nowych Usług, zmiana warunków świadczenia obecnie obowiązujących Usług;
  3. konieczność wprowadzenia zmian wynikająca z przepisów prawa lub zobowiązań.
 3. O każdej zmianie Użytkownicy będą poinformowani z odpowiednim, co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie.
 4. Jeżeli zmiana Regulaminu wprowadza zmiany w zakresie Usług lub warunków ich świadczenia będących w trakcie realizacji, Użytkownicy korzystający z tych Usług zostaną również powiadomieni e-mailowo.
 5. Każdy Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usług z powodu zmiany Regulaminu. W tym celu należy złożyć odpowiednie oświadczenie w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu:
  1. za pośrednictwem Formularza kontaktowego;
  2. na adres e-mail: info@jjpbiologics.com info@jjpbiologics.com
 6. Do świadczenia Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, chyba, że przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego w indywidualnych przypadkach stanowią inaczej.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 20 listopada 2023r.