Zapytanie z dnia 16/08/2023

2308_T01_DLY_01 Placebo vs drug

 • W związku z realizacją projektu rozwoju kandydata na lek o tytule „Development of first-in-class antibody therapy for treatment of the ultra-rare LABD indication as well as for pulmonary and autoimmune diseases with IgA mediated pathology, using Companion Diagnostics (CDx) patient stratification for treatment with the JJP-1212″ w ramach konkursu Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, organizowanego przez Agencję Badań Medycznych, ogłaszamy zapytanie ofertowe na realizację eksperymentu nierozróżnialności placebo i JJP-1212 (ang. for exploratory experiment conducted to investigate the indistinguishability of placebo and JJP-1212 after proper preparation of solution for infusion in hospital pharmacy standards).
 • Szczegóły zapytania zostaną przekazane każdorazowo po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, w terminie 2 dni, lub po zgłoszeniu się podmiotu z aktywną umową o zachowaniu poufności. Wzór umowy do pobrania LINK.
 • Termin składania ofert: 25.08.2023.
 • Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia: 6.09.2023.
 • Pytania i kontakt w związku z zapytaniem proszę kierować na adres: 
 • Zapytanie zostało anulowane.
 1. Otrzymane pytania dotyczące specyfikacji zamówienia:
   1. Open Label or Blind?
    Odpowiedź: Blind.
   2. Countries?
    Odpowiedź: N/A.
   3. No of sites?
    Odpowiedź: N/A.
   4. Est No of shipments per site?
    Odpowiedź: N/A.
   5. Study duration?
    Odpowiedź: Single experiment of comparing placebo and the drug – max 1 day.
   6. FPI/LPO?
    Odpowiedź: N/A.
   7. Storage conditions i.e ambient/refrigerated (any time out of conditions)?
    Odpowiedź: Cold chain, 2-8°C.
   8. Role of drug in study (IMP/COMPARATOR/AxMP)?
    Odpowiedź: IMP.
   9. Single panel labels or Booklet labels?
    Odpowiedź: N/A.
   10. Labelling requirements? i.e single vial kits? Do we need to provide a carton and insert (foam or cardboard)?
    Odpowiedź: N/A.
   11. Labelling vial and carton?
    Odpowiedź: N/A.
   12. Label translations?
    Odpowiedź: N/A.
   13. Returns and Accountability needed?
    Odpowiedź: No.
   14. Is there an IxRS?
    Odpowiedź: N/A.
   15. QP require?
    Odpowiedź: N/A.
   16. Is the MSDS available for the JJP-1212- product?
    Odpowiedź: N/A.