Zapytanie z dnia 14/02/2024

RFP_2402_T01_TGR_01 Compatibility study

  • W związku z realizacją projektu rozwoju kandydata na lek o tytule „Development of first-in-class antibody therapy for treatment of the ultra-rare LABD indication as well as for pulmonary and autoimmune diseases with IgA mediated pathology, using Companion Diagnostics (CDx) patient stratification for treatment with the JJP-1212″ w ramach konkursu Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, organizowanego przez Agencję Badań Medycznych, ogłaszamy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie eksperymentu kompatybilnosci JJP-1212 po przygotowaniu roztworu i zasymulowaniu infuzji, przy dodatkowych stężeniach i prędkościach przepływów (ang. exploratory experiment conducted to investigate the compatibility of JJP-1212 in additional concentration after proper preparation of solution for infusion and simulated infusion in different flow rates).
  • Szczegóły zapytania zostaną przekazane każdorazowo po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, w terminie 2 dni, lub po zgłoszeniu się podmiotu z aktywną umową o zachowaniu poufności. Wzór umowy do pobrania LINK.
  • Termin składania ofert: 21.02.2024.
  • Pytania i kontakt w związku z zapytaniem proszę kierować na adres: 
    1.