Zapytanie z dnia 06/12/2022

  • W związku z realizacją projektu rozwoju kandydata na lek o tytule „Development of first-in-class antibody therapy for treatment of the ultra-rare LABD indication as well as for pulmonary and autoimmune diseases with IgA mediated pathology, using Companion Diagnostics (CDx) patient stratification for treatment with the JJP-1212″ w ramach konkursu Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, organizowanego przez Agencję Badań Medycznych, ogłaszamy zapytanie ofertowe na realizację badania PK/PD in vivo na modelu myszy transgenicznych oraz badania próbek PK, ADA i RO analiza przeciwciał monoklonalnych JJP-1212, IgG4 w celu wsparcia fazy przedklinicznej procesu opracowywania leku (ang. in vivo PK/PD study with transgenic mice model and PK, ADA and RO study samples analysis of JJP-1212, IgG4 monoclonal antibody to support preclinical phase of drug development process).
  • Szczegóły zapytania zostaną przekazane każdorazowo po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, w terminie 2 dni, lub po zgłoszeniu się podmiotu z aktywną umową o zachowaniu poufności. Wzór umowy do pobrania LINK.
  • Pytania i kontakt w związku z zapytaniem proszę kierować na adres: