Zapytanie z dnia 28/02/2023

2302_T01_DLY_03 CRO
  • W związku z realizacją projektu rozwoju kandydata na lek o tytule „Development of first-in-class antibody therapy for treatment of the ultra-rare LABD indication as well as for pulmonary and autoimmune diseases with IgA mediated pathology, using Companion Diagnostics (CDx) patient stratification for treatment with the JJP-1212″ w ramach konkursu Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, organizowanego przez Agencję Badań Medycznych, ogłaszamy zapytanie ofertowe na opracowanie projektu klinicznego Fazy 1, tworzenie dokumentów badania, rejestrację/ zaprojektowanie badania i prowadzenie w dedykowanej jednostce klinicznej Fazy 1 (ang. for the development of Phase 1 clinical design, creation of study documents, study registration/ setup and conduct in dedicated Phase 1 Clinical Unit).
  • Szczegóły zapytania zostaną przekazane każdorazowo po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, w terminie 2 dni, lub po zgłoszeniu się podmiotu z aktywną umową o zachowaniu poufności. Wzór umowy do pobrania LINK.
  • Termin na składanie ofert: 10.03.2023.
  • Pytania i kontakt w związku z zapytaniem proszę kierować na adres: