Zapytanie z dnia 25/10/2023

2310_T01_TSI_02 Bridges

 • W związku z realizacją projektu rozwoju kandydata na lek o tytule „Development of first-in-class antibody therapy for treatment of the ultra-rare LABD indication as well as for pulmonary and autoimmune diseases with IgA mediated pathology, using Companion Diagnostics (CDx) patient stratification for treatment with the JJP-1212″ w ramach konkursu Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, organizowanego przez Agencję Badań Medycznych, ogłaszamy zapytanie ofertowe na realizację analizy liczby i położenia mostków disiarczkowych w JJP-1212 w celu wsparcia procesu opracowywania leków w programie terapeutycznego przeciwciała monoklonalnego JJP-1212 (ang. determination of Disulfide Bridges in JJP-1212 antibody to support the drug development process in JJP-1212 therapeutic monoclonal antibody program).
 • Szczegóły zapytania zostaną przekazane każdorazowo po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, w terminie 2 dni, lub po zgłoszeniu się podmiotu z aktywną umową o zachowaniu poufności. Wzór umowy do pobrania LINK.
 • Termin składania ofert: 3.11.2023.
 • Pytania i kontakt w związku z zapytaniem proszę kierować na adres: 
 • Otrzymane pytania dotyczące specyfikacji zamówienia:

  1. Jaką ilość próbek chcielibyście Państwo przebadać?
   Odpowiedź: 1.
  2. Czy wysyłka materiału będzie jednorazowa?
   OdpowiedźTak.