Zapytanie z dnia 15/02/2023

RFP2302_T01_DLY_04 Medical writer

  • W związku z realizacją projektu rozwoju kandydata na lek o tytule „Development of first-in-class antibody therapy for treatment of the ultra-rare LABD indication as well as for pulmonary and autoimmune diseases with IgA mediated pathology, using Companion Diagnostics (CDx) patient stratification for treatment with the JJP-1212″ w ramach konkursu Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, organizowanego przez Agencję Badań Medycznych, ogłaszamy zapytanie ofertowe na realizację usługi pisarstwa medycznego w ramach programu klinicznego JJP-1212 w programie terapeutycznego przeciwciała monoklonalnego JJP-1212 (ang. the medical writing services within JJP-1212 clinical program in JJP-1212 therapeutic monoclonal antibody program).
  • Szczegóły zapytania zostaną przekazane każdorazowo po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, w terminie 2 dni, lub po zgłoszeniu się podmiotu z aktywną umową o zachowaniu poufności. Wzór umowy do pobrania LINK.
  • Termin na składanie ofert: 09.03.23.
  • Pytania i kontakt w związku z zapytaniem proszę kierować na adres: