Zapytanie z dnia 10/02/2023

RFP2302_T01_JJA_01 Legal services

 • W związku z realizacją projektu rozwoju kandydata na lek o tytule „Development of first-in-class antibody therapy for treatment of the ultra-rare LABD indication as well as for pulmonary and autoimmune diseases with IgA mediated pathology, using Companion Diagnostics (CDx) patient stratification for treatment with the JJP-1212″ w ramach konkursu Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, organizowanego przez Agencję Badań Medycznych, ogłaszamy zapytanie ofertowe na realizację usługi przeglądu prawnego umowy z CRO dotyczącej przeprowadzenia badania klinicznego fazy 1 oraz udział w negocjacjach (ang. legal review of the agreement with the CRO regarding conducting of Phase 1 clinical study and participation in negotiations).
 • Szczegóły zapytania zostaną przekazane każdorazowo po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, w terminie 2 dni, lub po zgłoszeniu się podmiotu z aktywną umową o zachowaniu poufności. Wzór umowy do pobrania LINK.
 • Termin na składnie ofert: 24.02.2023.
 • Pytania i kontakt w związku z zapytaniem proszę kierować na adres: 

Otrzymane pytania dotyczące specyfikacji zamówienia:

  1. W odniesieniu do żądanych referencji – jakiego rodzaju informacje spełnią wymagania JJP Biologics? Czy mam rozumieć, że powinienem uzyskać list (lub email) od zdecydowanego klienta potwierdzający wykonanie określonej pracy? Czy wiadomość e-mail byłaby wystarczająca? Czy wymagane byłoby uzyskanie potwierdzenia na temat dokładnej liczby umów, które przeglądaliśmy? Obawiamy się, że klient może nie pamiętać dokładnie, lub uzyskanie dokładnych informacji może być trudne, zwłaszcza w przypadku instrukcji wykonanych jakiś czas temu, lub jeśli klientowi zależy na poufności.
   Odpowiedź: Email od Członka Zarządu lub co najmniej osoby odpowiedzialnej za projekt na stronie klienta będzie wystarczający (email powinien zawierać nazwę kancelarii zaangażowanej w projekt, typ umowy przygotowanej i negocjowanej przez kancelarię oraz datą pracy nad umową).

    

  2. Czy dobrze rozumiem, że limit powinien obejmować nie tylko przewidywane 60 h pracy, ale również wszelkie dodatkowe godziny pracy, w przypadku gdyby były one potrzebne do zamknięcia projektu?
   OdpowiedźProsimy o podanie stawki godzinowej, gdyż jak opisujemy w RFP, chcemy być rozliczani za prace prawne na podstawie ilości przepracowanych godzin. Niemniej, chcemy ustalić limit na pracę nad pierwszą wersją umowy oraz w ramach dwóch rund negocjacyjnych (które oszacowaliśmy na max 60 godzin). Wszelkie dodatkowe negocjacje po drugiej rundzie mogą być rozliczane powyżej limitu.