Zapytanie z dnia 09/11/2023

2311_T01_DLY_01 Batch R

  • W związku z realizacją projektu rozwoju kandydata na lek o tytule „Development of first-in-class antibody therapy for treatment of the ultra-rare LABD indication as well as for pulmonary and autoimmune diseases with IgA mediated pathology, using Companion Diagnostics (CDx) patient stratification for treatment with the JJP-1212″ w ramach konkursu Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, organizowanego przez Agencję Badań Medycznych, ogłaszamy zapytanie ofertowe na realizację usługi zwolnienia partii IMP w celu wsparcia procesu opracowywania leków w programie terapeutycznego przeciwciała monoklonalnego JJP-1212 (ang. the batch release of IMP to support the drug development process in JJP-1212 therapeutic monoclonal antibody program).
  • Szczegóły zapytania zostaną przekazane każdorazowo po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, w terminie 2 dni, lub po zgłoszeniu się podmiotu z aktywną umową o zachowaniu poufności. Wzór umowy do pobrania LINK.
  • Termin składania ofert: 20.11.2023
  • Termin składania ofert został wydłużony do: 21.11.2023
  • Pytania i kontakt tw związku z zapytaniem proszę kierować na adres: 
  • Postępowanie zostało anulowane

Otrzymane pytania dotyczące specyfikacji zamówienia:

  1. Certification of finished Investigational Medicinal Product and release of investigational medicinal bulk product. Do I understand correctly that this is the release of bare vials for repackaging, based on the CoC from the manufacturer?
    Odpowiedź: This RFP refers to release of finished IMP for clinical trial use (after IMPD approval). Bulk refers to single release of single batch of finished IMP (all vials of IMP will be released at once).