Zapytanie z dnia 06/02/2023

  • W związku z realizacją projektu rozwoju kandydata na lek o tytule „Development of first-in-class antibody therapy for treatment of the ultra-rare LABD indication as well as for pulmonary and autoimmune diseases with IgA mediated pathology, using Companion Diagnostics (CDx) patient stratification for treatment with the JJP-1212″ w ramach konkursu Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, organizowanego przez Agencję Badań Medycznych, ogłaszamy zapytanie ofertowe na realizację doradztwa regulacyjnego w zakresie weryfikacji i edycji Briefing Book’a oraz koordynacji spotkania z Paul Ehrlich Institute (PEI) (ang. regulatory consulting in regard of verification and editing JJP Biologics’ Briefing Book and also for coordination of the meeting with Paul Ehrlich Institute (PEI)).
  • Szczegóły zapytania zostaną przekazane każdorazowo po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, w terminie 2 dni, lub po zgłoszeniu się podmiotu z aktywną umową o zachowaniu poufności. Wzór umowy do pobrania LINK.
  • Pytania i kontakt w związku z zapytaniem proszę kierować na adres: 

Otrzymane pytania dotyczące specyfikacji zamówienia:

  1. Czy możecie Państwo wyjaśnić co oznacza “CAP” w specyfikacji (strona 4): “Renumeration: Please provide a price offer in form of offered CAP for the two required tasks in Euros or Zloty. Provided price should be divided into two tasks (each with its price).”?
    Odpowiedź: “Cap” w specyfikacji zamówienia oznacza limit ceny/ wynagrodzenia dla danego zadania. Przewidujemy rozliczenie w oparciu o raport przepracowanych godzin oraz stawki godzinowej. Jednocześnie, chcemy wprowadzić limit maksymalnego wynagrodzenia za dane zadanie.