Zapytanie z dnia 29/09/2023

2309_T01_DLY_02 Placebo vs drug

  • W związku z realizacją projektu rozwoju kandydata na lek o tytule „Development of first-in-class antibody therapy for treatment of the ultra-rare LABD indication as well as for pulmonary and autoimmune diseases with IgA mediated pathology, using Companion Diagnostics (CDx) patient stratification for treatment with the JJP-1212″ w ramach konkursu Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, organizowanego przez Agencję Badań Medycznych, ogłaszamy zapytanie ofertowe na realizację eksperymentu nierozróżnialności placebo i JJP-1212 (ang. for exploratory experiment conducted to investigate the indistinguishability of placebo and JJP-1212 after proper preparation of solution for infusion in hospital pharmacy standards).
  • Szczegóły zapytania zostaną przekazane każdorazowo po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, w terminie 2 dni, lub po zgłoszeniu się podmiotu z aktywną umową o zachowaniu poufności. Wzór umowy do pobrania LINK.
  • Termin składania ofert: 10.10.2023.
  • Pytania i kontakt w związku z zapytaniem proszę kierować na adres: