Zapytanie z dnia 28/6/2024

2406_T01_TSI_01 DP & Placebo manufacturer

  • W związku z realizacją projektu rozwoju kandydata na lek o tytule „Development of first-in-class antibody therapy for treatment of the ultra-rare LABD indication as well as for pulmonary and autoimmune diseases with IgA mediated pathology, using Companion Diagnostics (CDx) patient stratification for treatment with the JJP-1212″ w ramach konkursu Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, organizowanego przez Agencję Badań Medycznych, ogłaszamy zapytanie ofertowe na produkcję drugiej partii placebo i produktu leczniczego z zamrożonej substancji leczniczej w programie terapeutycznego przeciwiała monoklonalnego JJP-1212.
  • Szczegóły zapytania zostaną przekazane każdorazowo po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, w terminie 2 dni, lub po zgłoszeniu się podmiotu z aktywną umową o zachowaniu poufności. Wzór umowy do pobrania LINK.
  • Termin składania ofert: 12.07.2024
  • Termin składania ofert został przedłużony do 25.07.2024
  • Pytania i kontakt w związku z zapytaniem proszę kierować na adres: 
  • W dniu 04.07.2024 r. Spółka otrzymała pytania do części niejawnej postępowania (RFP). Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami zostały przesłane drogą mailową wszystkim potencjalnym oferentom, którzy zawarli z Zamawiającym umowę o poufności.
  • W dniu 10.07.2024 r. Spółka otrzymała pytania do części niejawnej postępowania (RFP). Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami zostały przesłane drogą mailową wszystkim potencjalnym oferentom, którzy zawarli z Zamawiającym umowę o poufności.
  1.