Zapytanie z dnia 27/01/2023

2327_T02_PSI_02 Humanization

 • W związku z realizacją projektu rozwoju kandydata na lek o tytule „Development of first-in-class antibody therapy for immunotherapy in metastatic melanoma, using Companion Diagnostics (CDx) patient stratification for treatment with the immune stimulating anti-CD270 antibody” w ramach konkursu Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, organizowanego przez Agencję Badań Medycznych, ogłaszamy zapytanie ofertowe na realizację procesów humanizacji przeciwciał w celu przekształcenia sekwencji przeciwciał innych niż ludzkie w przeciwciała humanizowane (ang. for the antibody humanization processes to convert non-human antibody sequences into humanized antibodies).
 • Szczegółowe zapytanie ofertowe znajduje się pod LINK.
 • Termin na składanie ofert: 03.02.2023.
 • Termin na składanie ofert został wydłużony: 08.02.2023.
 • Pytania i kontakt w związku z zapytaniem proszę kierować na adres: 

Otrzymane pytania dotyczące procesów humanizacji przeciwciał w celu przekształcenia sekwencji przeciwciał innych niż ludzkie w przeciwciała humanizowane:

   1. Czy Zamawiający wymaga zachowania parametru endotoksyny <0,5 EU mg bez możliwości zmiany?
    Odpowiedź: Informujemy, że endotoksyna <0,5 mg EU jest ścisłą specyfikacją z naszej strony określoną w zapytaniu ofertowym i nie może podlegać zmianom.

Received question regarding the antibody humanization processes to convert non-human antibody sequences into humanized antibodies:

   1. Is having endotoxin <0,5 EU mg a strict specification for you?
    The answear: Please be informed that endotoxin <0,5 EU mg is a strict specification from our side as specified in the RFP and cannot be subject to change.