Zapytanie z dnia 25/01/2023

2301_T01_TSI_01 Refregerator

  • W związku z realizacją projektu rozwoju kandydata na lek o tytule „Development of first-in-class antibody therapy for treatment of the ultra-rare LABD indication as well as for pulmonary and autoimmune diseases with IgA mediated pathology, using Companion Diagnostics (CDx) patient stratification for treatment with the JJP-1212″ w ramach konkursu Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, organizowanego przez Agencję Badań Medycznych, ogłaszamy zapytanie ofertowe na zakup zamrażarki niskotemperaturowej (ang. purchase of a low-temperature refregerator).
  • Szczegółowe zapytanie ofertowe znajduje się pod LINK.
  • Termin składania ofert: piątek, 3 lutego 2023 roku.
  • Pytania i kontakt w związku z zapytaniem proszę kierować na adres: 

Otrzymane pytanie dotyczące specyfikacji technicznej zamrażarki niskotemperaturowej:

  1. Czy Zamawiający może dopuścić szerokość wewnętrzną zamrażarki wynoszącą dokładnie 45,2 cm, przy czym pozostałe podane wymogi odnośnie wymiarów wewnętrznych, zewnętrznych oraz pojemności (litrażu) są spełnione?
    Odpowiedź: z uwagi na wymagania określone w zapytaniu ofertowym, szerokość wewnętrzna urządzenia nie może być mniejsza niż 50 cm.