Zapytanie z dnia 24/03/2023

2303_T01_DLY_01 Supply chain

 • W związku z realizacją projektu rozwoju kandydata na lek o tytule „Development of first-in-class antibody therapy for treatment of the ultra-rare LABD indication as well as for pulmonary and autoimmune diseases with IgA mediated pathology, using Companion Diagnostics (CDx) patient stratification for treatment with the JJP-1212″ w ramach konkursu Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, organizowanego przez Agencję Badań Medycznych, ogłaszamy zapytanie ofertowe na realizację zapewnienia łańcucha dostaw dla JJP-1212, przeciwciała monoklonalnego IgG4k, w celu wsparcia fazy klinicznej procesu rozwoju leku (ang. for a clinical supply chain of JJP-1212, an IgG4k monoclonal antibody, to support the clinical phase of the drug development process).
 • Szczegóły zapytania zostaną przekazane każdorazowo po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, w terminie 2 dni, lub po zgłoszeniu się podmiotu z aktywną umową o zachowaniu poufności. Wzór umowy do pobrania LINK.
 • Termin na składanie ofert: 03.04.2023.
 • Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia: 05.04.2023.
 • Pytania i kontakt w związku z zapytaniem proszę kierować na adres: 
 • Zapytanie zostało anulowane.

Otrzymane pytania dotyczące specyfikacji zamówienia:

  1. Czy dysponujecie Państwo Safety Data Sheet, który możecie przesłać na potrzeby wyceny?
   Odpowiedź: Nie dysponujemy tym dokumentem jeszcze.
  2. Prośba o potwierdzenie czy badanie będzie zaślepione?
   OdpowiedźTak, będzie to badanie zaślepione.
  3. Czy w ramach zlecenia potrzebujecie usług Qualified Person?
   OdpowiedźTylko release dotyczące etapu wytwarzania związanego z etykietowaniem.  Regulatory release jest
   poza zakresem tego zapytania.
  4. Czy jest już oszacowana ilość wysyłek?
   OdpowiedźZapytanie dotyczy jedynie fazy I, na zdrowych ochotnikach. Przewidujemy na ten moment 2 dostawy – na potrzeby
   badania SAD oraz drugą na potrzeby badania MAD.
  5. Czy chcieliby Państwo, aby do wyceny dodano standardowe zarządzanie temperaturą (TempEZ)?
   OdpowiedźTak, proszę uwzględnić zarządzanie temperaturą.