Zapytanie z dnia 20/11/2023

2311_T02_TSI_01 CDMO

 • W związku z realizacją projektu rozwoju kandydata na lek o tytule „Development of first-in-class antibody therapy for immunotherapy in metastatic melanoma, using Companion Diagnostics (CDx) patient stratification for treatment with the immune stimulating anti-CD270 antibody” w ramach konkursu Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, organizowanego przez Agencję Badań Medycznych, ogłaszamy zapytanie ofertowe na realizację rozwoju i produkcji zgodnie ze standardem GMP stabilizowanego przeciwciała monoklonalnego IgG4 anty-CD270 (HVEM) / JJP1008 w celu wsparcia pierwszego badania klinicznego u ludzi (ang. for the development and GMP manufacturing of an anti-CD270 (HVEM) / JJP1008 hinge-stabilized IgG4 monoclonal antibody to support first-into-man clinical study).
 • Szczegóły zapytania zostaną przekazane każdorazowo po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, w terminie 2 dni, lub po zgłoszeniu się podmiotu z aktywną umową o zachowaniu poufności. Wzór umowy do pobrania LINK.
 • Termin składania ofert: 20.12.2023
 • Pytania i kontakt w związku z zapytaniem proszę kierować na adres: 
  Otrzymane pytania dotyczące specyfikacji zamówienia:
 • W dniu 27.11.2023 r. Spółka otrzymała pytania do części niejawnej postępowania (RFP). Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami zostały przesłane drogą mailową wszystkim potencjalnym oferentom, którzy zawarli z Zamawiającym umowę o poufności.
 • Have you set a limit of time to receiving bidders questions?
  Odpowiedź: Questions regarding the inquiry as well as the offer, please send to zapytaniabadania@jjpbiologics.com. Please submit RFP questions, if any, no later than 7 days before the deadline for submission of offers.
 • W dniu 07.12.2023 r. Spółka otrzymała pytania do części niejawnej postępowania (RFP). Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami zostały przesłane drogą mailową wszystkim potencjalnym oferentom, którzy zawarli z Zamawiającym umowę o poufności.

 • W dniu 11.12.2023 r. Spółka otrzymała pytania do części niejawnej postępowania (RFP). Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami zostały przesłane drogą mailową wszystkim potencjalnym oferentom, którzy zawarli z Zamawiającym umowę o poufności.