Zapytanie z dnia 20/09/2023

RFP_2309_T01_DLY_01 Compatibility study

  • W związku z realizacją projektu rozwoju kandydata na lek o tytule „Development of first-in-class antibody therapy for immunotherapy in metastatic melanoma, using Companion Diagnostics (CDx) patient stratification for treatment with the immune stimulating anti-CD270 antibody” w ramach konkursu Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, organizowanego przez Agencję Badań Medycznych, ogłaszamy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie eksperymentu kompatybilnosci JJP-1212 po przygotowaniu roztworu i zasymulowaniu infuzji, przy rożnych stężeniach i prędkościach przepływów (ang. exploratory experiment conducted to investigate the compatibility of JJP-1212 in different concentration after proper preparation of solution for infusion and simulated infusion in different flow rates).
  • Szczegóły zapytania zostaną przekazane każdorazowo po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, w terminie 2 dni, lub po zgłoszeniu się podmiotu z aktywną umową o zachowaniu poufności. Wzór umowy do pobrania LINK.
  • Termin składania ofert: 29.09.2023.
  • Termin składania ofert został wydłużony do: 09.10.2023.
  • Pytania i kontakt w związku z zapytaniem proszę kierować na adres: 
  1. W dniu 26.09.2023 r. Spółka otrzymała pytania do części niejawnej postępowania (RFP), które wraz z udzielonymi odpowiedziami zostały przesłane drogą mailową wszystkim potencjalnym oferentom, którzy podpisali umowę o poufności. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 09.10.2023.
    1.