Zapytanie z dnia 17/08/2023

2308_T02_TSI_01 Gene synthesis

  • W związku z realizacją projektu rozwoju kandydata na lek o tytule „Development of first-in-class antibody therapy for immunotherapy in metastatic melanoma, using Companion Diagnostics (CDx) patient stratification for treatment with the immune stimulating anti-CD270 antibody” w ramach konkursu Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, organizowanego przez Agencję Badań Medycznych, ogłaszamy zapytanie ofertowe na realizację usługi syntezy genów w programie rozwoju terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych JJP-1008 (ang. gene synthesis service in JJP-1008 therapeutic monoclonal antibody program).
  • Szczegóły zapytania zostaną przekazane każdorazowo po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, w terminie 2 dni, lub po zgłoszeniu się podmiotu z aktywną umową o zachowaniu poufności. Wzór umowy do pobrania LINK.
  • Termin składania ofert: 28.08.2023.
  • Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia: 14.09.2023.
  • Pytania i kontakt w związku z zapytaniem proszę kierować na adres: 
  • Zapytanie zostało anulowane.
  1.