Zapytanie z dnia 11/12/2023

2312_T01_DLY_01 Supply chain

  • W związku z realizacją projektu rozwoju kandydata na lek o tytule „Development of first-in-class antibody therapy for treatment of the ultra-rare LABD indication as well as for pulmonary and autoimmune diseases with IgA mediated pathology, using Companion Diagnostics (CDx) patient stratification for treatment with the JJP-1212″ w ramach konkursu Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, organizowanego przez Agencję Badań Medycznych, ogłaszamy zapytanie ofertowe na realizację usługi dla klinicznego łańcucha dostaw JJP-1212, przeciwciała monoklonalnego IgG4κ, w celu wsparcia fazy klinicznej procesu opracowywania leku w celu wsparcia procesu opracowywania leków w programie terapeutycznego przeciwciała monoklonalnego JJP-1212 (ang. for a clinical supply chain of JJP-1212, an IgG4κ monoclonal antibody, to support the clinical phase of the drug development process).
  • Szczegóły zapytania zostaną przekazane każdorazowo po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, w terminie 2 dni, lub po zgłoszeniu się podmiotu z aktywną umową o zachowaniu poufności. Wzór umowy do pobrania LINK.
  • Termin na składanie ofert: 20.12.2023.
  • Pytania i kontakt w związku z zapytaniem proszę kierować na adres: 
  • W dniu 14.12.2023 r. Spółka otrzymała pytania do części niejawnej postępowania (RFP). Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami zostały przesłane drogą mailową wszystkim potencjalnym oferentom, którzy zawarli z Zamawiającym umowę o poufności.