Zapytanie z dnia 10/07/2023

2307_T01_TSI_01 DP sequence

 • W związku z realizacją projektu rozwoju kandydata na lek o tytule „Development of first-in-class antibody therapy for treatment of the ultra-rare LABD indication as well as for pulmonary and autoimmune diseases with IgA mediated pathology, using Companion Diagnostics (CDx) patient stratification for treatment with the JJP-1212″ w ramach konkursu Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, organizowanego przez Agencję Badań Medycznych, ogłaszamy zapytanie ofertowe na realizację usługi analiza sekwencji aminokwasowej terapeutycznego przeciwciała monoklonalnego JJP-1212 (ang. the sequence examination in JJP-1212 Drug Product to support the drug development process in JJP-1212 therapeutic monoclonal antibody program).
 • Szczegóły zapytania zostaną przekazane każdorazowo po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, w terminie 2 dni, lub po zgłoszeniu się podmiotu z aktywną umową o zachowaniu poufności. Wzór umowy do pobrania LINK.
 • Termin składania ofert: 19.07.2023.
 • Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia: 24.07.2023.
 • Pytania i kontakt w związku z zapytaniem proszę kierować na adres: 
 • Zapytanie zostało anulowane.

Otrzymane pytania dotyczące specyfikacji zamówienia:

  1. Can you confirm that more than 100µg of the mAb can be provided for the services?
   Odpowiedź: Yes we can confirm that more than 100µg will be delivered – most probably around 1000µg will be available.
  2. May I ask If PTMs should by analyzed within “Antibody sequencing (by LC-MS/MS)?
   Odpowiedź: No, at the moment we need only amino acid sequence determination.