Zapytanie z dnia 07/06/2024

2406_T01_DLY_03 Pre-IND meeting

  • W związku z realizacją projektu rozwoju kandydata na lek o tytule „Development of first-in-class antibody therapy for treatment of the ultra-rare LABD indication as well as for pulmonary and autoimmune diseases with IgA mediated pathology, using Companion Diagnostics (CDx) patient stratification for treatment with the JJP-1212″ w ramach konkursu Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, organizowanego przez Agencję Badań Medycznych, ogłaszamy zapytanie ofertowe na na kompleksowe przygotowanie spotkania z Organami Regulacyjnymi FDA (spotkanie pre-IND), w szczególności przygotowanie pakietu dokumentów na spotkanie.
  • Szczegóły zapytania zostaną przekazane każdorazowo po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, w terminie 2 dni, lub po zgłoszeniu się podmiotu z aktywną umową o zachowaniu poufności. Wzór umowy do pobrania LINK.
  • Termin składania ofert: 17.06.2024
  • Pytania i kontakt w związku z zapytaniem proszę kierować na adres: 
    1.