Zapytanie z dnia 06/12/2022

  • W związku z realizacją projektu rozwoju kandydata na lek o tytule „Development of first-in-class antibody therapy for treatment of the ultra-rare LABD indication as well as for pulmonary and autoimmune diseases with IgA mediated pathology, using Companion Diagnostics (CDx) patient stratification for treatment with the JJP-1212″ w ramach konkursu Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, organizowanego przez Agencję Badań Medycznych, ogłaszamy zapytanie ofertowe na realizację analizy aktywacji płytek krwi przez JJP-1212, przeciwciało monoklonalne IgG4, w celu wsparcia fazy przedklinicznej procesu opracowywania leku (ang. platelets activation analysis by JJP-1212, IgG4 monoclonal antibody to support preclinical phase of drug development process).
  • Szczegóły zapytania zostaną przekazane każdorazowo po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, w terminie 2 dni, lub po zgłoszeniu się podmiotu z aktywną umową o zachowaniu poufności. Wzór umowy do pobrania LINK.
  • Pytania i kontakt w związku z zapytaniem proszę kierować na adres: 
  • Zapytanie zostało anulowane.