Zapytanie z dnia 5/12/2023

2312_T02_TGR_01 PK Pilot

  • W związku z realizacją projektu rozwoju kandydata na lek o tytule „Development of first-in-class antibody therapy for immunotherapy in metastatic melanoma, using Companion Diagnostics (CDx) patient stratification for treatment with the immune stimulating anti-CD270 antibody” w ramach konkursu Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, organizowanego przez Agencję Badań Medycznych, ogłaszamy zapytanie ofertowe na wybór odpowiedniego modelu zwierzęcego, jego optymalizacji, przeprowadzenia dowodu mechanizmu działania i pilotażowego badania PK (ang. for the relevant animal model selection, model optimization, proof of mechanism of action, and pilot PK study).
  • Szczegóły zapytania zostaną przekazane każdorazowo po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, w terminie 2 dni, lub po zgłoszeniu się podmiotu z aktywną umową o zachowaniu poufności. Wzór umowy do pobrania LINK.
  • Termin składania ofert: 20.12.2023
  • Termin składania ofert został wydłużony do: 10.01.2024
  • Pytania i kontakt w związku z zapytaniem proszę kierować na adres: 
  • W dniu 11.12.2023 r. Spółka otrzymała pytania do części niejawnej postępowania (RFP). Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami zostały przesłane drogą mailową wszystkim potencjalnym oferentom, którzy zawarli z Zamawiającym umowę o poufności.
  • W dniu 21.12.2023 r. Spółka otrzymała pytania do części niejawnej postępowania (RFP). Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami zostały przesłane drogą mailową wszystkim potencjalnym oferentom, którzy zawarli z Zamawiającym umowę o poufności.