Zapytanie z dnia 2/08/2023

2308_T01_TSI_01 DP sequence
 • W związku z realizacją projektu rozwoju kandydata na lek o tytule „Development of first-in-class antibody therapy for treatment of the ultra-rare LABD indication as well as for pulmonary and autoimmune diseases with IgA mediated pathology, using Companion Diagnostics (CDx) patient stratification for treatment with the JJP-1212″ w ramach konkursu Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych, organizowanego przez Agencję Badań Medycznych, ogłaszamy zapytanie ofertowe na realizację usługi analiza sekwencji aminokwasowej terapeutycznego przeciwciała monoklonalnego JJP-1212 (ang. the sequence examination in JJP-1212 Drug Product to support the drug development process in JJP-1212 therapeutic monoclonal antibody program).
 • Szczegóły zapytania zostaną przekazane każdorazowo po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, w terminie 2 dni, lub po zgłoszeniu się podmiotu z aktywną umową o zachowaniu poufności. Wzór umowy do pobrania LINK.
 • Termin składania ofert: 11.08.2023.
 • Pytania i kontakt w związku z zapytaniem proszę kierować na adres: 
Otrzymane pytania dotyczące specyfikacji zamówienia:
  1. What is the composition of formulation buffer?
   Odpowiedź: Formulation buffer:
   • 0.34 mg/ml polysorbate 20
   • 159 mM trehalose dihydrate
   • 42 mM sodium phosphate monobasic anhydrous
   • 8.5 mM sodium phosphate dibasic anhydrous
  2. What is the concentration? (+/-)?
   Odpowiedź: Concentration: 10 mg/mL JJP-1212. Vial volume: 10.0 mL (one vial contains 100 mg of JJP-1212).